Strokenfreesploeg

Demobijeenkomsten maisteelt strokenfrees versus reguliere teelt

Verspreid over het Veenweidegebied in Fryslân liggen er op ruim 60 hectare weer praktijkdemo’s in de maisteelt. Hierbij is op een perceel van 3 hectare op de ene helft mais geteeld op de reguliere manier en op de andere helft de mais gezaaid na een bewerking met de strokenfrees. Voordelen van maisteelt met de strokenfrees zijn: één werkgang (frezen en zaaien); een merkbaar verschil in draagkracht; minder grondbewerking.

De afgelopen maanden werden gekenmerkt door droogte. En daarnaast brachten ritnaalden en kraaien schade toe aan de mais. Uit de resultaten van 2019 bleek dat op de percelen waar geen ritnaaldenschade is, de opbrengst per hectare van de mais in strokenteelt lager ligt. De totale opbrengst aan kg. zetmeel per hectare ligt echter bij de strokenteelt hoger. Ook benieuwd naar de resultaten dit jaar? Wij organiseren weer praktijkdemo’s waarbij wij u graag bijpraten over de stand van zaken en zowel de regulier geteelde mais als de strokenteeltmais laten zien.

Dit doen we op de volgende data:
10 september 2020 14.00 – 16.00 uur Loonbedrijf Buma (perceel Jolmer de Vries, Feandyk 1, 8724 LG, It Heidenskip)
16 september 2020 14.00 – 16.00 uur Loonbedrijf Brak (perceel Berend Mulder, Kapellewei 1, 8468 MK Haskerdijken)
17 september 2020 14.00 – 16.00 uur Loon- en melkveebedrijf Benny Lenes, Hornstermeerweg 2, 8467 SM Vegelinsoord (in combinatie met sorghum*)
23 september 2020 14.00 – 16.00 uur Loonbedrijf Hoekstra (perceel mts. Boon, Delfstrahuizen) definitieve locatie volgt nog
*Deze demo organiseren we in samenwerking met Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN).

Het programma is bij alle demo’s identiek. Inloop van 13.30 uur tot 14.00 uur.
14.00 uur Welkom en toelichting project door Dirk Johan Feenstra, projectleider en de loonwerker
14.05 uur Toelichting resultaten door Michel Raaphorst, Nordic Maize Breeding
14.15 uur Naar het demoveld (afhankelijk van de groepsgrootte in groepjes toelichting)
15.45 uur Afsluiting
16.00 uur Einde bijeenkomst

U bent van harte welkom bij één (of meer) van deze demomiddagen. Aanmelden is met het oog op de coronamaatregelen noodzakelijk. Stuur een e-mail met de datum waarop u komt naar Bianca Domhof. Kent u iemand voor wie deze uitnodiging ook interessant is, voel u vrij om deze door te sturen. Het spreekt voor zich dat we er van uitgaan dat iedereen zich houdt aan de geldende coronarichtlijnen.


Bron: Projecten LTO Noord