Project De Warren bindt boer en burger

Geen woningbouw, maar extensieve landbouw en gemeenschapslandbouw. De burgerinitiatiefgroep De Warren Natuurlijk Groen uit Burgum heeft de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel een plan aangeboden voor de inrichting van het gebied De Warren. Cruciaal is een langjarige pacht en daarmee zekerheid voor de agrariërs.

Het plan van gemeente Tytsjerksteradiel om in het agrarisch gebied woningen te bouwen, riep vorig jaar tegenstand op. De actiegroep De Warren Natuurlijk Groen ging met succes in verweer tegen het plan.
De groep kwam met het burgerinitiatief ‘Verbinding en betrokkenheid’ ‘dat inspeelt op de huidige visie op duurzame landbouw en voedselvoorziening’. Volgende maand besluit de gemeenteraad erover.

Twee delen
Het burgerinitiatief voor het ruim 50 hectare grote gebied bestaat uit twee delen: extensieve, natuurinclusieve landbouw uitgevoerd door vier melkveehouders gekoppeld aan een coöperatief landbouwbedrijf van 6 hectare dat streekgebonden voedsel verbouwt via een abonnementensysteem. Ook de producten van de vier betrokken boeren uit het extensieve deel kunnen door dit bedrijf worden verkocht.
'Wat wij de gemeenteraad vragen is dat ze dit project gaan omarmen. Concreet betekent dat een lange termijn pacht voor minstens tien jaar voor de boeren en logistieke en ambtelijke ondersteuning’, zegt Elma van Lier van de burgerinitiatiefgroep. ‘Het is een uniek overgangsgebied van houtwallen op zandgrond naar open weidegebied op veengrond. We willen dat dit groen blijft met oog voor de natuur en biodiversiteit.’

Melkveehouders
Eddy Westra is één van de melkveehouders die het plan mee heeft ontwikkeld. ‘De gemeente kocht in 2008 het gebied aan, maar toen kwam de crisis en werd de inrichting op de lange baan geschoven. De woningbouwplannen zijn dan wel van de baan, maar het is niet duidelijk wat de gemeente nu met de grond wil. Als we de eenjarige pacht kunnen omzetten in langjarige pacht, weten we zeker dat er geen woningen of zonnepanelen komen en kunnen we de grond blijvend gebruiken in onze bedrijfsvoering. Wij leveren aan A-Ware voor de natuurinclusieve melkstroom en daar past dit extensieve gebruik prima in’, zegt hij.
De groep wordt gesteund door onder meer de Noardlike Fryske Wâlden en natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea. Beide zullen ook inspreken tijdens de presentatie van het burgerinitiatief. Westra: ‘De gemeenteraad zal kleur moeten bekennen wat ze met het gebied willen. Dat geeft duidelijkheid.’


Bron: Nieuwe Oogst