Vragen over extern salderen

CDA en ChristenUnie eisen helderheid over hoe provincie Fryslân extern salderen gaat invullen. Dat blijkt uit Statenvragen.

ChristenUnie-Statenlid Wiebo de Vries is ontevreden over het feit dat de provincie hierover niets laat weten, terwijl het college wel al enige tijd in gesprek is met sectoren om te komen tot een oplossing voor het stikstofprobleen. ‘Het is opmerkelijk dat het college begin september geen nieuws te melden had over het extern salderen, terwijl andere provincies hierover zorgvuldige afspraken hebben gemaakt met het rijk.’

Bron: Nieuwe Oogst