Welke zaai- en bemestingsmethode geeft de minste bodemverdichting?

Door minder bodemverdichting een betere waterhuishouding en wortelgroei van de maïsplant bewerkstelligen, en daardoor een betere opbrengst. Dát was de voornaamste doelstelling van een experiment dat is uitgevoerd op een perceel van Marten Bouma in Oldeberkoop. Nieuwsgierig naar de reslutaten? Kom dan op vrijdag 18 september naar de demonstratiemiddag, onderdeel van het project ‘Bodemverdichting Fryslân’!

Tijdens het experiment is bij Bouma onderzocht bij welke bemestings- en zaaimethoden de minste bodemverdichting optreedt. Naast het meten van de verdichting van de grond bij de verschillende varianten zijn ook de maïsopbrengsten (plant- en kolfmassa) gemeten. Bovendien is gekeken naar andere relevante aspecten in de bodem, zoals wortelgroei van de plant, voorkomende typen gronddeeltjes, structuur en waterhuishouding.

Tijdens de demomiddag:
• kunt u aan de hand van profielkuilen zien wat het effect van de verschillende bemestings- en zaaimethoden op de bodem is,
• praat loonbedrijf De Samenwerking u bij over de machines die zijn gebruikt,
• leert u meer over de bodemstructuur door zelf aan de slag te gaan met de grondboor,
• en geeft de ondernemer u een beeld van de behaalde maïsopbrengst in relatie tot de bodemverdichting van de verschillende bemestings- en zaaimethoden.

Locatie en tijd
De demo vindt vrijdagmiddag 18 september plaats op een perceel van Marten Bouma, Wolvegasterweg 71 in Oldeberkoop. De inloop is vanaf 13.00 uur, het programma begint om 13.30 uur.