Demobijeenkomst maisteelt met de strokenfrees versus reguliere teelt op 23 september

Verspreid over het Veenweidegebied in Fryslân liggen er op ruim 60 hectare weer praktijkdemo’s in de maisteelt. Hierbij is op een perceel van 3 hectare op de ene helft mais geteeld op de reguliere manier en op de andere helft de mais gezaaid na een bewerking met de strokenfrees. Voordelen van maisteelt met de strokenfrees zijn: één werkgang (frezen en zaaien); een merkbaar verschil in draagkracht; minder grondbewerking.

De afgelopen maanden werden gekenmerkt door droogte. En daarnaast brachten ritnaalden en kraaien schade toe aan de mais. Uit de resultaten van 2019 bleek dat op de percelen waar geen ritnaaldenschade is, de opbrengst per hectare van de mais in strokenteelt lager ligt. De totale opbrengst aan kg. zetmeel per hectare ligt echter bij de strokenteelt hoger. Ook benieuwd naar de resultaten dit jaar? Wij organiseren weer praktijkdemo’s waarbij wij u graag bijpraten over de stand van zaken en zowel de regulier geteelde mais als de strokenteeltmais laten zien.

Dit doen we op:

Woensdag 23 september 2020 van 14.00 uur tot 16.00 uur
Loonbedrijf Hoekstra, op het perceel van Mts. Boon,
Dit perceel ligt tegenover: Hijlke Bangmawei 2, Rotsterhaule
Parkeren kan in de berm

Het programma (inloop van 13.45 uur tot 14.00 uur):

14.00 uur      Welkom en toelichting project door Dirk Johan Feenstra, (projectleider) en het loonbedrijf 
14.05 uur  Toelichting resultaten door Michel Raaphorst, Nordic Maize Breeding
14.15 uur Naar het demoveld (afhankelijk van de groepsgrootte in groepjes toelichting)
15.45 uur Afsluiting
16.00 uur Einde bijeenkomst

U bent van harte welkom bij deze demomiddag. Aanmelden is met het oog op de coronamaatregelen noodzakelijk. Stuur een e-mail naar: bdomhof@projectenltonoord.nl. Kent u iemand voor wie deze uitnodiging ook interessant is, voel u vrij om deze door te sturen. Het spreekt voor zich dat we er van uitgaan dat iedereen zich houdt aan de geldende coronarichtlijnen.

Met vriendelijke groet, namens alle betrokkenen,

Dirk Johan Feenstra, projectleider Demo maisteelt met strokenfrees
M 06-28326535 / dfeenstra@projectenltonoord.nl