Jeljer Wynia

GEANNULEERD: Demobijeenkomst Niet Kerende Grondbewerking op 30 september a.s.

Vanwege de nieuwe strengere Corona-maatregelen is besloten deze bijeenkomst niet door te laten gaan.

Niet kerende grondbewerking (NKG) staat de laatste jaren bij veel telers in de belangstelling en wordt gezien als een strategie om de bodemkwaliteit te verbeteren. Door niet meer te ploegen, maar een alleen ondiepe grondbewerking (tot ca. 12 cm) toe te passen, in combinatie met zo lang mogelijk groen houden van de percelen, wordt nagestreefd de bodemkwaliteit positief te beïnvloeden en daarmee ook de opbrengsten van de gewassen te verbeteren.

Vanuit het oogpunt van perceelemissie is nkg interessant omdat dit leidt tot een hoger organische stofgehalte in de toplaag , een verbeterde infiltratie en een lagere indringingsweerstand van de bodem. Wat er allemaal bij komt kijken bij nkg willen we graag tijdens een demomiddag met elkaar bespreken, in een open discussie waar ruimte is voor alle voors en tegens.

We nodigen u dan ook van harte uit op woensdag 30 september vanaf 13.00 uur bij: 

Klaas Hoekstra
Poelhûzen 1
9053 LN Feinsum

Deelnemer aan ‘Perceelemissie in de hand’ Klaas Hoekstra heeft nu 2 jaar ervaring met deze aanpak. Hij doet mee aan een studiegroep van Friese en Groningse telers die nkg toepassen en kan ons goed vertellen wat de aandachtspunten zijn en de uitdagingen waarmee u te maken krijgt als u ook zelf aan de slag wilt met nkg. Aan de hand van een kijkje op zijn percelen is er ruimte om met elkaar kennis uit te wisselen hierover. Naast een algemene introductie over het onderwerp zal Klaas u meenemen in de alle praktische facetten van de bedrijfsvoering waar nkg gevolgen voor heeft.

Het belooft een interessante middag te worden met kennis en nieuwe inzichten waar u mogelijk zelf ook uw voordeel mee kunt doen.

Uiteraard alles met inachtneming van de corona-voorschriften. Dat houdt in dat u zich van te voren moet aanmelden voor deze interessante demo. U kunt uw komst doorgeven door uiterlijk 28 september een e-mail te sturen aan: adjong@projectenltonoord.nl en in de cc graag meenemen de organisator van de demo: n.vedelaar@delphy.nl.

We hopen op een mooie opkomst, graag tot ziens op 30 september!

Namens ‘Perceelemissie in de hand’,
Dirk Johan Feenstra, projectleider