Carola Schouten legt de bal neer bij de regio

Landbouwminister Carola Schouten vindt dat de regio zelf de ruimteproblemen van de laatste tijd moet oplossen. Dat zei ze donderdag in de Rede van Fryslân, waarin genodigden ingaan op de staat van de provincie.

Volgens Schouten roept de verdeling van de toenemende schaarse ruimte, en dat zeker niet alleen in Friesland, steeds meer spanningen op. Stikstofrechten, behoud van de veenweiden, natuur versus landbouw zijn enkele voorbeelden. Het leidt tot polarisatie.

Het gemoedelijke van het platteland verdwijnt steeds meer op de achtergrond en verschillende belangen komen steeds scherper tegenover elkaar te staan, stelt de minister vast. ‘Het werkt verbittering in de hand. Nederland lijkt het polderen een beetje verleerd.’

Den Haag kan daar weinig aan doen, klonk het door. De omstandigheden verschillen van streek tot streek en de oplossingen moeten daarom worden gevonden door mensen in die regio zelf, vindt Schouten. ‘Je moet mensen zelf iets te zeggen geven over hun ruimte.’


Bron: Nieuwe Oogst