Onderhoud boerenoever gestimuleerd

De 900 kilometer aan vaarwegen in Friesland zijn waardevol voor economie, waterbeheer en toerisme.

Provincie, gemeenten en waterschap willen daarom betere afspraken over het onderhoud van de oevers. Wie wat waar doet is nu vaak onduidelijk.

Overheden beheren ongeveer een derde deel, agrarisch ondernemers zo’n 250 kilometer.

Gedacht wordt aan een onderhoudsfonds waar beheerders van walkanten uit kunnen putten. Provinciale Staten besluiten in 2021 over de nieuwe basisafspraken.

Bron: Nieuwe Oogst