App voor veenweideboeren

Boeren in veenweidegebieden kunnen in de toekomst het grondwaterpeil reguleren met een app op hun mobiele telefoon.

Deze app denkt vooruit en pompt het water alvast weg voor de regenbui losbarst. De app is ontwikkeld voor het Innovatieprogramma Veen en wordt nu uitgebreid getest.

Binnen het Innovatieprogramma wordt op diverse manieren geëxperimenteerd om bodemdaling op veengronden een halt toe te roepen. Een methode die wordt onderzocht, is drukdrainage op agrarische percelen.

Bron: Nieuwe Oogst