Boer gezocht voor natuurinclusief

Staatsbosbeheer in Friesland is op zoek naar boeren om samen te werken op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De focus ligt op bedrijven in de directe omgeving van de eigen natuurterreinen van de beheerder.

Dat maakte Jelle de Boer, adviseur natuurinclusieve landbouw bij Staatsbosbeheer, woensdag duidelijk op het webinar over ‘grond, het instrument voor landbouw in balans met de natuur’.

Staatsbosbeheer biedt een pachtcontract voor maximaal twaalf jaar, ondersteuning en een netwerk. Boeren kunnen het pachtareaal integreren in hun eigen bedrijfsvoering om zo te extensiveren.

‘We vragen boeren om ook stappen te zetten op de eigen grond’, benadrukt De Boer. ‘Het natuurbeheer moet integraal onderdeel van de bedrijfsvoering worden.’

De natuurorganisatie heeft twaalf experimenten lopen in Nederland waarin nauw wordt samengewerkt met een boer. Dit aantal wil de organisatie vergroten. In Friesland zijn nog geen koppelingen gelegd.


Bron: Nieuwe Oogst