Actie ‘Bezem door de middelenkast Friesland’

Kosteloze ophaalactie overtollige gewasbeschermingsmiddelen

Onder de naam ‘Bezem door de middelenkast’ is een actie van start gegaan waarmee akkerbouwers, loonwerkers en bollentelers in Friesland kosteloos overtollige gewasbeschermingsmiddelen kunnen laten ophalen. Het gaat daarbij om (restanten van) middelen waarvan de toelating is vervallen of waarvan de werking niet meer te vertrouwen is.

De actie ‘Bezem door de middelenkast Friesland’ duurt tot 30 maart en wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies en LTO Noord, in opdracht van de provincie Fryslân. De bezemactie is onderdeel van het project ‘Schoon erf, schoon water’. Het Wetterskip Fryslân en de lokale leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen steunen deze actie, om op die manier samen het grond- en oppervlaktewater schoon te houden.

Hoe werkt de Bezemactie?
De bezemactie is bedoeld voor alle akkerbouwers, loonwerkers en bollentelers in Friesland. Na aanmelding neemt een adviseur contact met hen op om een afspraak voor een bedrijfsbezoek te maken. Samen wordt de inhoud van de kast bekeken; niet-toegelaten of verouderde middelen kunnen afgevoerd worden. Hiervoor krijgen deelnemers een bon die het mogelijk maakt om de restanten binnen twee maanden te laten ophalen door een erkend afvalinzamelaar.

Aanmelden
Geïnteresseerde Friese akkerbouwers, loonwerkers en bollentelers kunnen zich tot 19 februari voor de actie aanmelden via www.bezemdoordemiddelenkast.nl.