wolf

Friese boeren willen wolvenhek

Vijf boeren in Friesland willen met een hek om de provincie wolven weren. Ze zijn hiervoor een crowdfundingsactie begonnen. Donderdagmiddag 7 januari jl. lichtten zij hun plannen toe.

Volgens de schapenhouders, die zich hebben verenigd in Stichting Wolvenhek Fryslân, krijgt de provincie de komende jaren te maken met zwervende wolven en de vestiging van wolven. De ondernemers vinden het ondoenlijk voor veehouders om het vee allemaal met wolfwerende rasters te beschermen. Dat gaat volgens de boeren tientallen miljoenen euro’s kosten en het onderhoud is voor eigen rekening.

Het hekwerk, dat 1,5 tot 2 miljoen euro kost, moet langs de grens met Groningen en Drenthe verrijzen. Natuurgebieden en overgangen van fietspaden en wegen worden erbuiten gelaten. Het hek moet wolven tegenhouden, maar ander wild als hazen wel doorgang verlenen. ‘We willen Friesland niet hermetisch afsluiten. Iedereen is welkom behalve de wolf’, zegt initiatiefnemer Jehan Bouma.

Tijdens eens studiereis naar het Duitse Brandenburg kwam Bouma op het idee voor een collectief hek. ‘Een schapenhouder probeerde zijn duizend schapen met een hek van 1,20 meter om zijn landerijen en 38 honden te beschermen tegen de wolf. Het was een kansloze missie.’

LTO vakgroep Schapenhouderij ondersteunt de actie van de boeren, zegt bestuurslid Albert van der Ploeg. ‘De wolf komt hier in Friesland. Daar kunnen we gif op innemen. Dat hebben we ook met vossen gezien. Het is een kwestie van tijd. Een hek plaatsen is een goede oplossing. Dat kun je beter collectief doen, want de wolf is individueel niet te weren.’

Pappen en nathouden
Van der Ploeg vindt het plan realistisch. ‘De wolvendiscussie is er een van pappen en nathouden. We laten de wolf komen en er wordt een vergoeding aan getroffen schapenhouders betaald die lang niet voldoende is. Deze mannen komen met een oplossing die ervoor zorgt dat de schapenhouderij in Friesland kan blijven bestaan.’

Provinciale Staten namen vorig jaar een motie aan om de wolf te weren. Gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) liet weten dat het juridisch onmogelijk is om een hek te plaatsten. De FNP-fractie deed donderdag een appel op de provincie om geen enkele manier medewerking te verlenen aan het initiatief. Volgens de partij staat Europese regelgeving een dergelijk hek in de weg.

It Fryske Gea meldde donderdag dat een wildcamera deze week met grote waarschijnlijkheid een wolf heeft geregistreerd bij Alde Feanen. De organisatie heeft haar pachters met schapen op de hoogte gebracht.


Bron: Nieuwe Oogst