Zekerheid nodig in Fries plan

Boeren moet een langetermijnbeleid worden geboden in de landbouwtransitie. Dat benadrukte LTO Noord-bestuurder Trienke Elshof donderdagochtend 7 januari jl. tijdens de online aftrap van de landbouwagenda 2030 van provincie Fryslân.

De provincie wil toe naar een vijfsterrenlandbouw, met circulariteit als vijfde ster. Samen met stakeholders ontwikkelt Friesland de komende tijd een landbouwagenda voor 2030, die in april klaar moet liggen voor besluitvorming in Provinciale Staten.

Volgens landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) is een nieuwe koers nodig. ‘Er gebeurt al veel, maar er is meer nodig. Een verandering op macroschaal, van een proeftuin naar een meer ingerichte tuin. De provincie ziet daarbij ook kansen voor een extensievere landbouw en biologische landbouw.’

Toegevoegde waarde
Aankoop van grond om extensiever te boeren, voegt niets toe aan het rendement of de meerprijs van een product, betoogde Elshof. ‘Er moet toegevoegde waarde worden gecreëerd en daar is de hele keten voor verantwoordelijk, niet alleen de primaire producent. Bij een majeure transformatie heeft een boer compensatie en zekerheid nodig. Die spelregels ontbreken nu, dan ontstaat er onrust en komen boeren in de wachtstand.’


Bron: Nieuwe Oogst