gewasbeschermingsmiddelen

Bezem door veel Friese middelenkasten

Afgelopen maanden konden akkerbouwers, loonwerkers en bollentelers uit Friesland deelnemen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’.

Via deze actie kan men kosteloos overtollige gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen. De respons was groot: grofweg 150 agrariërs hebben gebruik gemaakt van deze kans; daarmee heeft 1/3e van de aangeschreven agrariërs zich aangemeld voor de actie.

Na aanmelding hebben de agrariërs met hun adviseur de inhoud van de middelenkast bekeken. Genoteerd is welke niet-toegelaten of verouderde middelen de deelnemer wilde afvoeren (gemiddeld 44kg per deelnemer). De laatste bedrijfsbezoeken vinden komende weken plaats. Half maart zal een erkende afvalverwerker een eerste ophaalronde uitvoeren; de verwachting is dat eind april de laatste restanten zijn opgehaald.

De actie ‘Bezem door de middelenkast Friesland’ wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies en LTO Noord, in opdracht van de provincie Fryslân. De bezemactie is onderdeel van het project ‘Schoon erf, schoon water’. Het Wetterskip Fryslân en de lokale leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen steunen deze actie, om op die manier samen het grond- en oppervlaktewater schoon te houden.

Meer informatie op www.bezemdoordemiddelenkast.nl.