1. Valuta voor Veen II (VvV)

  Het idee achter VvV is eenvoudig: zet het waterpeil in agrarische gebieden omhoog en voorkom daarmee de uitstoot van CO2.

 2. Bodem-APK Veenweide

  Binnen dit project gaat LTO Noord met drie groepen van boeren aan de slag met de bodem in het Friese veenweide.

 3. Aanpak perceelsemissie Fryslân

  Het voorlichten en begeleiden van akkerbouwers bij de uitrol van praktische maatregelen om perceelsemissie te beperken. Ook onderwijs, ketenpartijen en waterschap zijn betrokken.

 4. De Fryske Marren

  In het ontwerpbestemmingsplan was de grens van de bouwvlakken in veel gevallen ingetekend overeenkomstig met de perceelgrens. Door deze toekenning van het bouwvlak ontstaat er in veel gevallen een ‘loze’ ruimte aan de voorkant van het perceel.

 5. Bijdrage aan de beleidsbrief landbouw

  10 punten waar de provincie een rol in kan spelen en mede het verschil kan maken.

 6. Compensatie ozb voor boeren Leeuwarden dichterbij

  De gemeente Leeuwarden gunt boeren extra gewenningstijd voor het hoge OZB-tarief. Een meerderheid van de gemeenteraad in Leeuwarden is voor een compensatie van drie jaar voor boeren vanwege de ozb-verhoging vanwege de aanstaande herindeling.

 7. Sudwest Fryslan

  LTO Noord heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van de ter inzagelegging van het concept-bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Súdwest-Fryslân. Eén van de kritiekpunten was de mate waarin de gemeente het verkavelingspatroon in de gemeente wilde beschermen.