Extra bijeenkomsten watergebiedsplan Alde Feanen en omgeving

Wetterskip FRL begint met de uitvoering van de watergebiedsplannen die zijn opgesteld rondom Alde Faenen en omgeving van het waterschap. Op verzoek van, en in overleg met LTO Noord, worden er aanvullende bijeenkomsten georganiseerd. Grondeigenaren (> 5 ha) krijgen de kans om nogmaals hun wensen en knelpunten aan te geven. In overleg met het Wetterskip worden deze zaken meegenomen bij de uitvoer van de geplande ingrepen. Wetterskip voert deze ook uit. Onderstaand een fragment uit de uitnodiging voor één van deze bijeenkomsten.

 

"De bijeenkomst is een vervolg op het watergebiedsplan Alde Feanen en omgeving van het waterschap. Voor dit watergebiedsplan is het waterbeheer doorgelicht en zijn knelpunten bepaald. Het waterschap wil de knelpunten in het gebied Offerhaus nu verder uitwerken tot een uitvoeringsplan met maatregelen om de knelpunten op te lossen.

 

In de bijeenkomst willen wij u informeren over de waterknelpunten en met u verkennen of het zin heeft om een gezamenlijk uitvoeringsplan te maken voor zowel de waterknelpunten als knelpunten van de landbouw.

 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in overleg met LTO Noord. LTO Noord roept alle agrariërs in het gebied op om aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst heeft een ieder de mogelijkheid om zijn/ haar (waterhuishoudkundige-) knelpunten aan te geven. Op basis hiervan wordt onderzocht of de knelpunten die u in het veld ervaart, gezamenlijk opgelost kunnen worden met de werkzaamheden van het Wetterskip. Zo kunt u als ondernemer in het gebied profiteren van de werkzaamheden van Wetterskip Fryslân.:"

 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.