koeien

Heeft de Wet Natuurbescherming gevolgen voor uw bedrijf?

LTO Noord organiseert speciaal voor haar veehouderijleden uit de provincie Groningen een actie inzake de Wet Natuurbescherming. Wilt u voorgelicht worden over de gevolgen van deze wet voor uw bedrijf? En welke verplichtingen deze met zich meebrengt? Dan kunt u zich opgeven voor een speciale zitdag, georganiseerd door adviesbureau Rombou.

Een groot deel van de Groningse veehouders heeft nog geen vergunning, melding of berekening gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming. Dat komt omdat de overheden in Groningen, in tegenstelling tot andere provincies, hier de afgelopen jaren weinig aandacht aan hebben geschonken. Daardoor zijn veehouders in de provincie Groningen weinig doordrongen geraakt van de noodzaak. Terwijl het juist heel belangrijk is om dit in orde te hebben. U mag namelijk alleen de dieren houden waarvoor u ammoniakrechten in het kader van de Wet Natuurbescherming heeft. Dat is een wettelijk vereiste. De provincie controleert daar op. Onvoldoende ammoniakrechten kunnen zelfs leiden tot korting op de toeslagrechten.

Voorlichting
LTO Noord biedt haar leden de mogelijkheid voorgelicht te worden over de verplichtingen vanuit de Wet Natuurbescherming. In samenwerking met het agrarisch adviesbureau Rombou worden daarom ‘zitdagen’ aangeboden. In een half uur durend individueel gesprek met een specialist van Rombou, wordt eerst uw bedrijfssituatie met het programma Aerius doorgerekend en wordt toegelicht welke stappen nodig zijn om te voldoen aan de wetgeving. Ter afronding wordt het advies aan u gemaild. De kosten voor de actie bedragen € 50 (ex. BTW).

Interesse?
Wilt u meer weten over de Wet natuurbescherming? Op de website van Rombou vindt u achtergrondinformatie. Als u interesse heeft, dan kunt u zich aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier. U ontvangt vervolgens bericht waar en wanneer de zitdag wordt georganiseerd en welke  bedrijfsgegevens u mee moet nemen, zodat wij uw situatie kunnen doorrekenen.

Vragen
Weet u niet zeker of deelname zinvol is voor uw bedrijf, neemt dan gerust contact op met Jan Pieter Smit (06-51257034) of Eddie Lamberts (06-51567142) van Rombou.