Aardbevingen

Waarderegeling agrarische panden laat op zich wachten

Het onderzoek naar een waarderegeling voor agrarische panden in Noord-Groningen blijkt gecompliceerder te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Dat geeft de NAM aan.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) doet sinds halverwege 2015 in samenwerking met onder andere LTO Noord, taxateurs en zes bedrijven een pilot om tot een regeling te komen voor compensatie als blijkt dat de verkoop langer op zich duurt vanwege de aardbevingsproblematiek. 'Het neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk werd gedacht', stelt woordvoerder Sander van Rootselaar van de NAM. 'De prakijk blijkt weerbarstiger.'

Waar de partijen vooral tegen aanlopen is het vinden van goede referentiebedrijven. Daarbij komt dat het aantal transacties in de sector in vergelijking met de particuliere markt, beperkt is.

Van Rootselaar verwacht deze zomer met meer duidelijkhedi te komen. 'Het is lastig om de vinger te leggen of de waardevermindering van de zes bedrijven te maken heeft met de aardbevingen. De agrarische markt is ook behoorlijk veranderd, dat heeft ook gevolgen voor de verkoop doorlooptijden.' Als er sprake is van waardevermindering, gaat de NAM dat compenseren, stelt van Rootselaar

Bij de NAM zijn vier claims binnengekomen van agrarische bedrijven die de waardevermindering op het bedrijf verhalen.

Bron: Tienke Wouda, Nieuwe Oogst