Kamer schrikt van bevingsboeren

Verbijsterend, verontrustend en schrijnend. Zo reageren woensdag verschillende Tweede Kamerleden op het relaas van een aantal boeren, belangenbehartigers en adviseurs uit het Groninger aardbevingsgebied. Bureaucratie, tegenwerking en onkunde lijken te regeren als boeren in het gebied erkenning zoeken voor hun bedrijfsschade.

Melkveehouder Peter Dekens uit Sint Annen: ‘Onze ondernemerszekerheid wordt geslachtofferd voor het hogere economische belang.’ Hij verhaalt van de ernstige schade aan gebouwen, een lekke mestkelder onder een relatief nieuwe stal, drainage die niet meer functioneert en koeien die kalveren verwerpen na de laatste aardbeving in januari.

In plaats van hulp ervaart Dekens tegenwerking en ontkenning. ‘Schade onder het maaiveld wordt uitgesloten van vergoeding. Dat is niet te verteren. Wij voelen ons machteloos tegen de NAM, de staat en de Shell.’

Boerin Margreet Kadijk uit Garrelsweer zit met minstens net zoveel frustratie. Ze woont met haar gezin inmiddels drie jaar in een container op het erf, omdat hun monumentale boerderij niet meer veilig is. Naast de schade aan de gebouwen hebben ze last van wateroverlast op het bouwland door bodemdaling. ‘Er staat water op plaatsen waar dat nooit was. Hoe gaat het straks na de gaswinning? We gaan hier nog jaren het effect van zien.’

Donkere wolk
Bestuurder Nely Schutte van LTO Noord doet er nog een schepje bovenop: ‘Onzekerheid hangt als een donkere wolk boven het Groninger land.’ Er gaat in haar ogen nog veel te veel mis bij de afhandeling van agrarische schades.

‘De overheid heeft de afhandeling overgenomen van de NAM, maar sindsdien lijken oplossingen niet dichterbij. Schadetrajecten en versterking van gebouwen komen verder uit elkaar te liggen. Boeren kunnen zo niet verder.’

Akke Groenewoud van MKB Noord vindt het schokkend dat nog zo weinig is geregeld voor ondernemers. ‘Er heerst volstrekte chaos in regelingen en plannen.’ LTO-regiobestuurder Alma den Hertog sluit zich daar bij aan. Het zou volgens haar al helpen als er een centraal aanspreekpunt komt voor agrariërs met schade en een specifiek agrarisch kennisloket voor overheden. ‘Kijk niet in segmenten. Schade afhandelen, versterken van gebouwen en werken aan het toekomstperspectief moeten hand in hand gaan.’

Kamerleden vinden het ongehoord dat er zo weinig is verbeterd in het afgelopen jaar. ‘Ik ervaar het als collectief falen’, concludeert Carla Dik-Faber (CU).


Bron: Nieuwe Oogst