Varken

LTO Noord eist meer onderzoek naar veehouderij Groningen

LTO Noord wil samen met de provincie en andere partijen kijken naar mogelijkheden voor inpassing van de intensieve sector in Groningen. Dat maakte LTO Noord-bestuurder Alma den Hertog woensdagmiddag duidelijk in de commissievergadering waar werd gedebatteerd over het op slot zetten van de sector per 1 januari.

Den Hertog constateerde dat de intensieve veehouderij, een kleine speler in het Noorden, vaak onderdeel is van discussie in de Staten. 'Dat heeft vooral te maken met beeldvorming en vooroordelen, gevoed door angst voor excessen', gaf ze de commissieleden mee. Deze onrust en onzekerheid beperkt ondernemers onder andere in het vervangen van asbest en het plaatsen van zonnepanelen, liet ze weten.

Gelderland
VVD die samen met ChristenUnie het onderwerp intensieve veehouderij voor de agenda van de commissie had aangedragen, steunt LTO Noord in het het instellen van een werkgroep die minimaal een jaar de kansen voor de sector moet onderzoeken. Volgens de partij is Gelderland met zijn plussenbeleid een alternatief. Daar kunnen ondernemers wanneer ze een duurzame stal bouwen, meer dieren houden. Coalitiepartij D66 doet dat niet, gaf Henri Schijf aan. 'We hebben afgesproken dat de sector per 1 januari op slot wordt gezet. Ik houd mij daar nog eventjes aan. Als boeren overgaan willen op het Kipstermodel, of meerdere Beter Leven-sterren, dat mag natuurlijk. Daar is iedereen voor. 'Volgens de VVD is het echter niet de vraag of de ondernemer wil investeren. 'Dat doet hij graag. Maar ze moeten de investering terugverdienen. De afzetmogelijkheden lopen achter. De enige optie is dan om meer te dieren te houden', zei Madà Miesen. 

Camping
De Partij voor de Dieren, vindt dat ondernemers er ook een bedrijfstak bij kunnen nemen om de investering terug te verdienen, een 'campinkje ofzo, of energieopwekking', zei Ankie Voerman. Deze opmerking schoot VVD in het verkeerde keelgat. 'Hoe denkt u dat de boer dat kan terugverdienen? Een stal kost al gauw zo'n 300.000 euro, een campingplaats een euro of vijf per nacht.' PVV'er Ton van Kesteren vindt het 'triest' dat een belangrijke sector de nek wordt omgedraaid terwijl ze willen investeren. 'Dat moet betaald worden, voor activisten is dat echter een vies woord. Dit terwijl we er behoorlijk mee voor de dag kunnen kopen als voorloper.' Het Groninger Belang zei er 'er een beetje mee te zitten.' 'Het is een dilemma. Er zijn meer dieren nodig om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen houden. Wij zijn voor een jaar uitstel. Maar wij vinden het belangrijk dat dat wordt geborgd dat veestapels niet groter worden', vindt Petra Blink.

Geen wijs besluit
Partij van de Arbeid is geen voorstander voor de instelling van de werkgroepen, liet Dominique de Haas weten. 'Het is teleurstellend dat we hier twee maanden voor die tijd nog over moeten hebben.' Commissielid Jacob Klaas Star van het CDA vindt het op slot zetten geen wijs besluit. 'Juist deze intensieve veehouderij in Groningen is met zijn gesloten bedrijven uniek. Zij willen verder praten over kringlooplandbouw.'

14 november komt het op slot zetten van de intensieve veehouderij in Provinciale Staten. 

Bron: Nieuwe Oogst