LTO Noord vraagt 175 miljoen uit bevingspot Groningen

Het gaat om zo'n 15 procent van het totaalbedrag van 1,15 miljard euro.

Provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet gaven begin oktober het startschot voor het Nationaal Programma Groningen. Met dit programma werken regio en Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied. Ze vragen de regio om met ideeën te komen.

Voor het verbeteren en verfraaien van karakteristieke boerderijen vraagt LTO Noord het meeste geld, namelijk 50 miljoen euro. Voor het programma Groninger stallen en schuren rekent ze op een bijdrage van 15 miljoen euro. Om het asbest te saneren van de Groninger schuren en stallen, gaat de organisatie uit van financiële steun van 17,5 miljoen euro. Ook hoopt LTO Noord onder andere op steun voor de proeftuin kringlooplandbouw (3 miljoen euro), het impulsfonds insectensector (5 miljoen euro) en precisielandbouw (5 miljoen euro).

'We vragen wat, maar Groningen krijgt er ook wat voor terug. We dragen flink bij aan de bijvoorbeeld de energiedoelstellingen en natuurinclusieve landbouw', reageert LTO Noord regiobestuurder Alma den Hertog. 'Wij generen als sector al voor één op de zes inwoners van Noord-Nederland werkgelegenheid en dat moet vooral zo blijven.'
Den Hertog overhandigde dinsdagmorgen een taart met enkele 'hapklare plannen waarmee de landbouw aan de slag wil als invulling van voor het Nationaal Programma’ aan gedeputeerde Fleur Gräper.

Volgens de LTO Noord bestuurder is de landbouw nog onvoldoende zichtbaar in het Nationaal Programma Groningen. Ze maakt zich grote zorgen over het proces rondom de   invulling daarvan.

'We missen de regie, werkgroepen lijken lukraak te worden samengesteld, de processen zijn niet helder en de landbouw is er vanaf het begin niet bij betrokken. Terwijl juist in de landbouw volop kansen en mogelijkheden liggen voor de ontwikkeling van Groningen. Het is een innovatieve sector, we zijn een onuitwisbare partner en heel belangrijk voor Groningen. Een gemiste kans', zei Den Hertog.

Gedeputeerde Gräper gaf aan blij te zijn dat de landbouw al zo ver is met haar plannen. 'Misschien zijn jullie al verder dan wij', zei ze tegen Den Hertog. Ze stelde dat ze in 2019 samen met de stakeholders echt aan de slag wil.

Gräper vindt dat de provincie scherp moet zijn op de zorgen die LTO Noord uit over het proces. 'Het is geen groot feest. Het is ingewikkeld om de kikkers allemaal in de kruiwagen te houden. Het is nieuw, en hoe zorg je ervoor dat iedereen wordt gehoord. We hebben tien jaar de tijd. We hoeven niet alles in een paar maanden te doen. Maar ik had gehoopt dat we iets verder te zijn dat we nu zijn.'

De gedeputeerde ziet de landbouwsector als belangrijke stakeholder voor de provincie, gaf ze aan. ‘De landbouw is een belangrijker drager voor onze leefbaarheid.’


Op de foto van links naar rechts: Fleur Gräper en Alma den Hertog


Bron: Nieuwe Oogst