Gezocht: windmolen om innovatie te testen

Albatrozz is een start-up bedrijf uit de Rijksuniversiteit Groningen. Het bedrijf en de RUG werken aan een nieuwe methode waarmee de elektriciteitsproductie bij lage windsnelheden sterk verbeterd kan worden.

Albatrozz is op zoek naar een locatie om een prototype in de praktijk te testen gedurende een periode van 12 maanden. Concreet zoekt men naar een opgestelde windmolen die op de nominatie staat om te worden vervangen, danwel een opstelling die op korte termijn uit de MEP/SDE-subsidie loopt. Voorkeur gaat uit naar een molen met de capaciteit tussen 250 KW – 1 MW.
Ondernemers die interesse hebben om hierover in gesprek te gaan kunnen contact opnemen met Elzo de Lange

Het idee en onderzoek is samengevat in een korte film (4.50 minuten):

Bron: Albatrozz.eu