Paardenhouderij past in Westerkwartier

De paardensector in het Westerkwartier versterken en verbinden. Dat is het doel van LTO Noord Westerkwartier en stichting Westerkwartier Paardenkwartier (WKPK). Met ondersteuning van LTO Noord maakte de stichting een visieplan waarin zij pleit voor een goed vestigingsklimaat voor hippische ondernemers. ‘Er liggen mooie kansen’, zegt afdelingsvoorzitter Henk Hulshoff.

‘De afgelopen vijf à tien jaar is in het Westerkwartier de paardenhouderij als bedrijfstak ontstaan en gegroeid’, vertelt voorzitter Henk Hulshoff van LTO Noord-afdeling Westerkwartier. ‘De paardenhouderij is een volwaardige bedrijfstak die van economische betekenis is voor de regio. Voor de doorontwikkeling van de paardenhouderij en een stuk professionalisering van de bedrijven ziet LTO Noord Westerkwartier goede kansen.’
Voor Hulshoff, zelf een groot paardenliefhebber met veel contacten in de paardenwereld, was dit drie jaar geleden reden om contact te zoeken met stichting Westerkwartier Paardenkwartier (WKPK). ‘Toen we met elkaar in gesprek kwamen, bleek dat ook de stichting de ambitie had om echt wat op poten te zetten, om samen te gaan werken aan een plan om de paardenhouderij in ons gebied te versterken.’

Groei
Om meerdere redenen past de ambitie, groei van de paardenhouderij, goed in het Groningse Westerkwartier. 90 procent van de agrarische bedrijven in het gebied zijn melkveebedrijven. Schaalvergroting zet door, wat betekent dat de komende jaren een x-aantal boeren stopt met het bedrijf en er nog blijft wonen en dat ook agrarische bebouwing vrijkomt voor andere functies.
‘Deze verschuiving in het gebied geeft kansen voor de paardenhouderij, ook omdat het landschap in het Westerkwartier kleinschalig is, met veel kleine percelen en houtsingels’, legt de afdelingsvoorzitter uit. ‘Ook in combinatie met zorg zijn er mogelijkheden. En als er economische bedrijvigheid blijft in het gebied, dan trek je daarmee geld en ontwikkelingen naar het gebied, wat ook de leefbaarheid ten goede komt.’
Een stagiair van LTO Noord deed de eerste aanzet voor het visieplan. Stichting WKPK zette de puntjes op de i. Precies een jaar geleden was het zover. Toen werd het visieplan ‘Het lonkend perspectief’ gepresenteerd en overhandigd aan gedeputeerde Henk Staghouwer van provincie Groningen.

Opleidingscentrum

Hoe kan de positie van het Westerkwartier als dé ideale vestigingsplaats voor de hippische sector worden versterkt? Daarover staan in het visieplan aanbevelingen. Zo wordt gepleit voor verbetering van het vestigingsklimaat voor hippische ondernemers. Andere speerpunten zijn de promotie van het hippisch Westerkwartier en de realisatie van een opleidingscentrum voor de paardensector.
Dit laatste speerpunt is in uitvoering. Begin juni sloeg topsportruiter Jur Vrieling de eerste paal voor de Topsportfaciliteit bij de HJC Manege in Tolbert. ‘Ook is er onlangs een plan gepresenteerd om vervoer van topsportpaarden via vliegveld Eelde mogelijk te maken’, weet Hulshoff. ‘Zowel professionals als amateurs in de paardensport willen we naar het Westerkwartier halen.’
Provincie Groningen staat positief tegenover de plannen. ‘Het is nu nog wat de weg zoeken met elkaar, bijvoorbeeld over subsidies om het vestigen in het Westerkwartier aantrekkelijk te maken voor de hippische sport in het Noorden.’

Eén gezicht
Stichting WKPK heeft het visieplan nadrukkelijk naar buiten gebracht. ‘Daarmee heb je één gezicht voor de sector, maar LTO Noord blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen.’ Zo gaan Hulshoff en bestuurders van de stichting samen naar gesprekken met de provincie en gemeente over bijvoorbeeld het verbeteren van het vestigingsklimaat.
‘Dit doen we om kansen en belemmeringen op tijd in beeld te brengen en om te zorgen dat er goed wordt nagedacht over wat erbij komt kijken als bijvoorbeeld een topsporter zich vestigt in de gemeente. Misschien wil hij of zij wel dat de groom, de vaste verzorger van een paard, bij de stal komt wonen. En hoe worden de buitenbakken gesitueerd om te voorkomen dat er klachten komen als deze verlicht moeten worden?’
Het samen optrekken van stichting WKPK en LTO Noord zorgt volgens Hulshoff voor een win-winsituatie. ‘Het is een beetje dubbel. Als LTO Noord treed je niet op de voorgrond, maar dat heeft de stichting geholpen om positie te krijgen. Daar worden alle betrokkenen in de paardensector en het gebied sterker van.’

Samen optrekken

Sytze van Dellen is voorzitter van stichting WKPK. Het gezamenlijk optrekken met LTO Noord vindt hij ‘heel goed, we zijn aanvullend aan elkaar’. ‘We hebben als een twee-eenheid gewerkt aan het visieplan.’
De paardensport ontwikkelt zich volgens Van Dellen goed. ‘Het is een sector waar veel geld in omgaat. In het Noorden moeten we niet gaan toekijken, maar er wat mee doen. Door een vliegwiel te geven aan de ontwikkelingen van de sector, kunnen we een economische spin-off veroorzaken waar de hele omgeving van profiteert. Niet alleen het Westerkwartier, maar het hele Noorden.’
De voorzitter van stichting WKPK roemt de samenwerking met de provincie en de gemeente. ‘Zij denken enorm met ons mee en juichen het plan toe omdat het breed is gedragen en uit de gemeenschap komt.’

LTO-vakgroep Paardenhouderij houdt avond in Tolbert over paardenwelzijn

LTO-vakgroep Paardenhouderij en stichting Westerkwartier Paardenkwartier houden op donderdag 11 juli een bijeenkomst over paardenwelzijn. Politieke organisaties, ondernemers en de maatschappij uiten zich over dit onderwerp. LTO Nederland wil graag met ondernemers in gesprek hoe hiermee om te gaan.
Kathalijne Visser, deskundige paardenwelzijn, geeft op de bijeenkomst een toelichting over wat welzijn is. Geïnteresseerden kunnen kennismaken met de werkwijze van de Quickscan Paardenwelzijn en de beoordeling van het paardenwelzijn in de praktijk. Een ondernemer licht toe hoe paardenwelzijn in de praktijk een verdienmodel kan zijn.
Alle leden en niet-leden in het Westerkwartier met interesse voor het onderwerp paardenwelzijn zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst. Deze begint om 20 uur in Partycentrum De Postwagen in Tolbert. Opgave is gewenst via S.dHeij@student.has.nl.

Bron: Nieuwe Oogst