Van Assen

Geitenstop in Westerwolde

Gemeente Westerwolde voert een geitenstop in. Een meerderheid van de raad van de Groningse gemeente stemde onlangs voor een verbod op uitbreiding en nieuwvestiging van geitenhouderijen.

De gemeente drong eerder dit jaar bij provincie Groningen aan op een provinciale stop op uitbreiding en nieuwvestiging van geitenhouderijen. Maar de provincie vindt het nemen van ruimtelijke maatregelen in het belang van de volksgezondheid primair een verantwoordelijkheid van gemeenten.
Volgens gemeente Westerwolde blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat omwonenden van geitenhouderijen een grotere kans hebben op longontsteking. Vervolgonderzoek naar het mogelijke verband daartussen wordt naar verwachting in 2021 afgerond.
Gemeente Westerwolde telt twee biologische geitenhouderijen. Aan een van deze bedrijven is onlangs een vergunning verleend voor uitbreiding van het aantal geiten. In totaal mogen daar nu 2.975 geiten worden gehouden. Het is volgens het gemeentebestuur niet onwaarschijnlijk dat dit aantal zal toenemen.

In Friesland geldt tot half augustus een geitenstop. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde vorige week tegen verlenging van het Friese geitenverbod.