Drenthe ganzen

Nieuw ganzenbeleid in Groningen - helpt u mee?

In Groningen wordt ten behoeve van het formuleren van nieuw ganzenbeleid gewerkt aan een evaluatie van het ganzenbeleid in de afgelopen jaren.

Voor de agrarische sector is dit een belangrijk proces omdat de gans een grote veroorzaker van landbouwschade is.
Om die schade te (kunnen) beteugelen is het van belang dat het nieuwe beleid goed in elkaar steekt.
LTO Noord is bij de discussie, in de persoon van Alma den Hertog, nauw betrokken en is dringend op zoek naar zicht op de situatie rond de deugdelijkheid van het huidige ganzenbeleid.

Om een beeld te krijgen van hoe agrariërs de ganzenschade op hun bedrijf ervaren en hoe ze hier op acteren hebben wij een vragenlijst gemaakt.  Het zou ons geweldig helpen als u de moeite zou willen nemen om deze in te vullen. 

Klik hier voor de vragenlijst.

NB: Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met de door u ingevulde gegevens. Wij verwerken deze alleen voor input in het ganzenbeleid.