'Afhandeling bevingsschades nog hele klus'

Boeren reageren terughoudend op het terugdraaien van de gaswinning in Groningen. Naar verwachting zal de gaswinning in 2022 op nul uitkomen, stelt minister Eric Wiebes van EZK. Dat is eerder dan gedacht.

LTO Noord-bestuurder Alma den Hertog zegt dat hiermee het probleem nog niet is opgelost. ‘Hoewel het een groot besluit is, wordt de afhandeling van de schades en de versterking van woningen en agrarische gebouwen nog een hele klus. We kunnen pas achteraf concluderen of het een goed besluit is geweest voor Groningen en de economie van Nederland.’

Melkveehouder Koen van Rooijen uit Overschild: ‘Ik ben blij dat ze de gaswinning willen reduceren. Dit kan ook een signaal zijn dat de overheid de versterkingsoperaties en de schadeafhandeling wil afbouwen. Dat mag niet gebeuren. Er liggen nog duizend schades van boeren. Het afhandelen gebeurt nauwelijks. En de versterkingsoperatie komt niet op gang.’

Van Rooijen investeerde drie jaar geleden in een aardbevingsbestendiger ligboxenstal. De betonnen mestkelders zijn alweer lek. ‘We zoeken uit hoe dat kan.’
De gaswinning daalt het komende gasjaar naar 11,8 miljard kuub. Daarmee komt de winning onder het geadviseerde niveau van 12 miljard kuub, schrijft economieminister Wiebes. ‘In het geval van een strenge winter kan het nodig zijn dat ook na 2022 nog gas moet worden gewonnen.’