Akkerbouwers en loonwerkers aan de slag met het verminderen erfafspoeling

Akkerbouwers en loonwerkers in Westerwolde en in het Groningse deel van de Veenkoloniën kunnen aan de slag met het verminderen van erfafspoeling.

Bij metingen van de oppervlaktewaterkwaliteit worden soms gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Dit ondanks de inspanningen die al worden gedaan door akkerbouwers en loonwerkers om dit tegen te gaan.

De middelen kunnen onder andere door afspoeling vanaf het erf in het oppervlaktewater terecht komen. Dit kan weer gevolgen hebben voor de ecologie in het water.

Schoon Erf, Schoon Water
Akkerbouwers of loonwerkers in Westerwolde en in het Groningse deel van de Veenkoloniën kunnen deelnemen aan het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW). Dit is een project in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), dat erop is gericht om erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Akkerbouwers en loonwerkers kunnen zich met ingang van 3 oktober 2019 aanmelden via de website www.schoonerfschoonwater.nl. Na aanmelding worden deelnemers in kleine groepen met circa zes collega’s (gratis) geadviseerd over de maatregelen, die ze kunnen nemen om aan de gewenste situatie te voldoen. Voor de bovenwettelijke maatregelen is 40% subsidie beschikbaar, tot een maximum van € 14.000,- per onderneming.

Maatregelen, die voor subsidie in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld:

  • Het aanleggen van een vloeistofkerende vloer bij een vul- en wasplaats op het erf
  • Het overkappen van deze vul- en wasplaats
  • Een zuiveringssysteem voor afvalwater (bijvoorbeeld Phytobac, Biofilter, Heliosec)
  • Een systeem om waswater van kuubkisten te reinigen en te desinfecteren zodat het hergebruikt kan worden

Voordelen deelname
Deelnemers krijgen begeleiding bij het bepalen van de gewenste maatregelen en investeringen om erfafspoeling te voorkomen. Zo weten deelnemers zeker dat ze de juiste maatregelen treffen. Ook kijken vertegenwoordigers van waterschap Hunze en Aa’s en de RUD mee. Daarnaast kunnen deelnemers 40% subsidie krijgen voor de gedane investeringen (tot een maximum van € 14.000,- per onderneming). De deelnemers zijn zo qua erfafspoeling goed voorbereid op de toekomst.

Deelnemers kunnen rel="noopener noreferrer" zich aanmelden via www.schoonerfschoonwater.nl.

Bron: Projecten LTO Noord