Veehouders enthousiast van start met Vruchtbare Kringloop

De kop is er af! De eerste studiegroepen met 50 melkveehouders uit de provincie Groningen zijn gevormd. Zij zijn enthousiast gestart met het project ‘Vruchtbare Kringloop’ om kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Daarbij is veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van voer en mest.

Het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland past volledig bij de visie van landbouwminister Schouten: verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.
De komende twee jaar krijgen in totaal 100 deelnemers de mogelijkheid aan de slag met ruw eiwit van eigen land, mineralenkringloop, carbon footprint en ammoniak. In studiegroepverband krijgen zij de kringlopen van voedingstoffen als fosfaat en stikstof nog beter in de vingers. De deelnemers worden ruim bediend met informatie over het op waarde brengen van eigen voer, bodemvruchtbaarheid, bemestingstechnieken, jongveeopfok en weidegang. Ook zijn er demonstraties en themabijeenkomsten in het programma opgenomen.
De deelnemers vergelijken in de studiegroepen de bedrijfseigen-cijfers uit de KringloopWijzer en sparren over efficiëntere mineralenbenutting en optimaler gebruik van de bodem. Dat is niet alleen goed voor de bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit, maar ook voor de resultaten van het melkveebedrijf.

Partners
LTO Noord, Agrifirm, ForFarmers, Countus en Wageningen Livestock Research hebben de ambitie om met dit project een katalysator te zijn voor het opschalen van kringlooplandbouw. Ook de provincie Groningen, Europa, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en AA’s helpen de gewenste verduurzaming in de provincie Groningen te versnellen.


Bron: Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland