NAM legt geld schadeherstel bij

Groningers die te weinig geld hebben ontvangen voor herstel van oude aardbevingsschades, krijgen het tekort alsnog als ze een factuur kunnen laten zien. Dat maakte commissaris van de Koning René Paas woensdag bekend in Provinciale Staten.

Het gaat om twee derde van de ruim zesduizend oude schadegevallen van voor maart 2017. ‘Ik heb hier bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op aangedrongen en heb overlegd met minister Eric Wiebes (EZK). De NAM is bereid om dat te doen. De minister beschouwt dit als onderdeel van de toezichthoudende taak’, antwoordde de com-missaris van de Koning woensdag op vragen van de SP.
Samen met Wiebes moest Paas erop toezien dat de schades ruimhartig werden vergoed.
De SP had om een interpellatiedebat met de commissaris van de Koning gevraagd. Aanleiding hiervoor is dat uit het onderzoek dat de Tweede Kamer liet uitvoeren, blijkt dat twee derde van de mensen het aanbod van de NAM onvoldoende vindt om de schade te herstellen.
Volgens de SP hebben veel mensen het voorstel op negatieve gronden geaccepteerd. Zo wilden mensen het afsluiten, het aanbod was ‘beter iets dan niets’ en mensen gingen akkoord omdat ze vreesden dat het misschien lang zou duren. De fractie vroeg Paas of het aanbod wel ‘ruimhartig’ was geweest. Dat is volgens hem niet het geval.
‘Is het dan een ruimhartig aanbod? Ik denk het niet’, zei de provinciebestuurder. De reden hiervoor is gissen volgens hem. ‘Heeft de NAM te weinig rekening gehouden met de drukte op de bouwmarkt? Ik weet het niet.’
Volgens de NAM gaat het om enkele tientallen boerenschades die onder de ruim zesduizend oude schades vallen.

Nieuwe schadegevallen
Voor nieuwe schadegevallen, die niet meer worden afgehandeld door de NAM, wordt binnenkort het agroloket geopend. Hier kunnen boeren hun schades melden. Het is een samenwerking tussen onder andere gemeenten, provincie, Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen en Nationaal Coördinator Groningen. Op dit moment wordt ervaring opgedaan via pilots.
‘We kijken tijdens de inspecties voor versterking waar de problemen zitten en ook de samenwerking tussen de organisaties wordt getest. Het blijkt bovendien dat toch nog veel boeren de schade niet hebben gemeld, omdat ze meldingsmoe zijn’, stelt Martijn Spoolder die namens LTO Noord betrokken is bij het agroloket.
Spoolder vermoedt dat er enkele honderden nieuwe boerenschades afgehandeld moeten worden.


Bron: Nieuwe Oogst