Pootaardappelen Flevoland

Steun voor teelt pootaardappelen

Provincie Groningen steekt ruim 48.000 euro in de verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen.

In de proef van het Louis Bolk Instituut, een onderzoeksinstituut in Bunnik, werken enkele aardappelboeren onder meer aan het ontwikkelen van een rustjaar en het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Het Louis Bolk Instituut monitort de effecten van deze proeven op onder meer opbrengst en biodiversiteit. De opgedane kennis uit het project wordt vervolgens gedeeld met de sector.

Met de testen ontstaat meer inzicht in hoe de bodemkwaliteit kan worden verbeterd, bijvoorbeeld met compost en het inlassen van een jaar waarin de grond met rust wordt gelaten.
Dit jaar worden gewassen geteeld die de bodem verbeteren en goed zijn voor de biodiversiteit.

Ook worden er door de aardappelboeren testen gedaan met natuurlijke middelen die de gewassen beschermen tegen bijvoorbeeld plagen of schimmels.


Bron: Nieuwe Oogst