Welke zaaimethode geeft de minste bodemverdichting?

Meer weten over bodemverdichting? Kan dan naar de demonstratiemiddag op maandag 14 september bij de gebroeders Stuut in Zevenhuizen, onderdeel van het project ‘Bodemverdichting Groningen’.

De bodem bij de gebroeders Stuut bestaat uit zandgrond met een humeuze bovengrond. Op circa 70 cm beneden het maaiveld bevindt zich een slecht waterdoorlatende keileemlaag. Om bodemverdichting te voorkomen is onderzocht welke methoden van zaaien de minste verdichting veroorzaken. Hierbij zijn verschillende bandentypen en aanhechtingsvormen aan de tractor ingezet. Het uiteindelijke doel: door minder bodemverdichting een betere waterhuishouding en wortelgroei van de plant bewerkstelligen, en daardoor een betere maïsopbrengst.

Tijdens de demomiddag:

  • kunt u aan de hand van profielkuilen zien wat het effect van de verschillende zaaimethoden op de bodem is,
  • praat de loonwerker u bij over de machines die zijn gebruikt,
  • leert u meer over de bodemstructuur door zelf aan de slag te gaan met de grondboor,
  • en geeft de ondernemer u een beeld van de behaalde maïsopbrengst in relatie tot de bodemverdichting van de verschillende zaaimethoden.

    Locatie en tijd
    De demo vindt maandag 14 september plaats bij de gebroeders Stuut, Jonkersvaart 85 in Zevenhuizen. De inloop is vanaf 13.00 uur, het programma begint om 13.30 uur.