Gronings olievlas als experiment

Eddy van Wijk uit Leens bekijkt de opbrengst van een perceel olievlas.

Samen met twee collega’s experimenteert de Groningse akkerbouwer met deze biologische teelt. Dit jaar zo’n 12 hectare. Voorlopig om zaaizaad te vermeerderen voor olievlas als grondstof voor lijnzaadolie. Als dat goed gaat, overwegen de boeren de teelt van vezelvlas. ‘Het groeit niet snel, waardoor onkruid meer kans krijgt. Toch is het aardig gelukt.’ Het diepwortelende gewas gedijt goed op de zware klei

Bron: Nieuwe Oogst