Hek - weiland

Provincie puzzelt met opkoop

Provincie Groningen onderzoekt of een opkoopregeling mogelijk is voor boeren die in de knel zijn gekomen door stikstofrechten. Provinciale Staten steunden een motie hierover woensdagavond in de vergadering over de Groningse Aanpak Stikstof.

De Groningse Provinciale Staten willen dat deze knelgevallen prioriteit krijgen bij het opkopen van stikstofruimte. Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) gaf in een reactie aan dat het college van Gedeputeerde Staten zich maximaal inspant om te kijken wat mogelijk is. ‘Maar het is een ingewikkelde puzzel. Laat mij ruimte geven om die puzzel te leggen.’

Staghouwer heeft onlangs met een delegatie boeren om tafel gezeten. ‘We hebben een tekening gemaakt van wat het effect is van het opkopen van een bedrijf. Dat zorgt er niet voor dat alle problemen in de provincie zijn opgelost.’

De gedeputeerde kan nog niets zeggen over wat de opkoopregeling exact gaat opleveren, reageerde hij op een vraag van de Forum voor Democratie. ‘Ik ga mij niet vastpinnen op een getal. Dan doe ik iets wat ik niet waar kan maken.’

Ook werd een motie aangenomen om in noordelijk verband samen te werken in het stikstofdossier. Dat willen de provincies ook zeker doen, laat Staghouwer weten. ‘Er wordt een agenda opgesteld om elkaar te helpen waar we kunnen.’


Bron: Nieuwe Oogst