verzilting akkerbouw

Realisatie nulmeting en monitoring aangrenzende percelen polder Breebaart

In opdracht van het Groninger Landschap zijn peilbuizen geplaatst voor een nulmeting en monitoring bij boeren in de Johannes Kerkhovenpolder bij Termunten. Deze percelen van de boeren grenzen aan de polder Breebaart. Mogelijk zou een vergrote kwelstroom ontstaan met als gevolg verzilting en achteruitgang van de bodemstructuur.

Een goed voorbeeld hoe de belangen van landbouw geborgd  kunnen worden bij zoet-zout overgangen. LTO Noord en het Groninger Landschap spraken  vroegtijdig met elkaar om het belang van mogelijke verzilting van aangrenzende percelen te borgen.

Bij een  eerdere meting  in 2001 bij de opening van de polder Breebaart bleek dat het gedempte tij geen negatieve gevolgen had voor de landbouw. De huidige ingezette nulmeting  en monitoring  heeft te maken met de herinrichting van de polder  Breebaart en betreft  het uitbaggeren van  75.000 m3 slib om de geul tussen de inlaat en de vispassage open te houden.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.