Landschap

LTO Noord vraagt niet-boeren naar mening over de landbouw

LTO Noord is benieuwd naar de mening van niet-boeren over de landbouw. Bent u een inwoner van Friesland, Groningen of Drenthe en 18 jaar of ouder? Geef dan uw mening! Studente Tjitske de Wit onderzoekt, namens LTO Noord, de verbinding tussen boeren en hun omgeving. Hiermee wil ze een bijdrage leveren aan de boer burger verbinding in drie noordelijke provincies. De Wit volgt de HBO-opleiding Management van de Leefomgeving aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. De enquête zal een groot onderdeel van haar onderzoek zijn. Aanvullend hierop voert ze nog een aantal interviews uit.

U vult de enquête in via deze link, het duurt circa 5 minuten. Onder de respondenten wordt een rondleiding over een boerderij verloot.