Dag van LTO Noord, regio Noord: 22 december in MartiniPlaza. Ben je er bij?

Brussel is dichterbij Noord-Nederland dan je denkt!
De invloed van het Europese beleid op (jo)uw bedrijfsvoering.

Eurocommissaris van landbouw Phil Hogan zal tijdens onze bijeenkomst ingaan op de ontwikkelingen in de Europese en Nederlandse landbouw en een doorkijkje bieden naar de toekomst van het Europese landbouwbeleid. De commissaris zal naast een toespraak over deze onderwerpen ook deelnemen aan een panel met sleutelfiguren uit de Nederlandse landbouwsector en ingaan op uw vragen.

Bij zijn toezegging had commissaris Hogan maar één verzoek: ik wil met de boeren in gesprek. Wij zijn meer dan bereid hem dat podium en die kans te bieden. Het is aan u er gebruik van te maken!

Het weer is het meest besproken onderwerp. Nederlanders klagen er graag over, maar is dat wel terecht? Wat mag je in ons land verwachten? Hoe vaak is het weer zo extreem dat we echt reden hebben tot klagen? Het extreme weer van o.a. donderdag 23 juni 2016 laat zien dat de impact zeer lokaal en heftig kan zijn: gaten in daken, gehavende zonnepanelen, gebroken kassen en auto’s als poffertjespan. Voor een agrariër kan een hagelstorm het verschil betekenen tussen overleven of failliet gaan.

Hoeveel heb je ervoor over om je te wapenen tegen de gevolgen van extreem weer? En dát het weer extremer wordt, hoort bij een veranderend klimaat wereldwijd. Waar zijn we kwetsbaar? Waarom willen we alleen handelen als er een ramp gebeurd? Belangrijk natuurlijk is om te weten wat we er zelf aan kunnen doen! Het weer overkomt je, maar je voorbereiding en instelling bepalen of je er last van hebt!  Op een losse en informatieve wijze laat Helga van Leur zien waar de kansen liggen.

Ook is er op 22 december gelegenheid om afscheid te nemen van Geart Kooistra en Arend Steenbergen. Beiden waren tot 1 november actief als provinciaal voorzitter in resp. Fryslân en Drenthe.

Klik hier om je aan te melden

Klik hier voor het complete programma

Deze regiodag wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Europe Direct en Avebe