landschap

Boeren Noorden bekijken bodem

Tientallen akkerbouwers en melkveehouders in Drenthe, Friesland en Groningen doen mee aan een meerjarenproject naar een gezonde bodem dat de drie noordelijke provincies zijn gestart. Biotechnologiebedrijf Bioclear Earth voert het project uit.

Met het onderzoek wordt kennis opgebouwd waardoor boeren in de toekomst ziekten en plagen makkelijker vooraf kunnen voorkomen in plaats van achteraf te moeten bestrijden met chemische middelen. ‘Wij verwachten dat er nog veel winst valt te halen bij het verbeteren van de kwaliteit van de bodem en dat een preventieve aanpak bij het beheer van de bodem op de lange termijn de meest effectieve is’, geeft de Groningse gedeputeerde Nienke Homan aan.
Volgens consultant Sven Stielstra van Bioclear Earth wordt vooral bekeken waar boeren zelf een antwoord op willen hebben. ‘Sommige landbouwgronden zijn chemisch-fysisch helemaal hetzelfde, geven de boeren aan. Maar in het ene hoekje produceert het net iets beter dan in het andere.’

Bron: Nieuwe Oogst