Bestuurders maken kennis met belangenbehartiging in de kottervisserij

Op donderdag 9 maart werd in Bakkeveen een bijeenkomst gehouden voor bestuurders uit 7 afdelingen in Regio Noord. Gastspreker Maarten Drijver – voorzitter van VisNed – was aanwezig om te laten zien hoe de belangenbehartiging en het bestuurswerk in de Nederlandse Kottervisserij in elkaar zit. Maarten begon zijn verhaal met de vraag waar de raakvlakken zitten in de belangenbehartiging van VisNed en LTO Noord.

Overeenkomsten in belangenbehartigingsdossiers

Maarten wist op een enthousiaste manier te vertellen over de Nederlandse Kottervisserij – met name op Texel waar hij zelf vandaan komt. De sector was voor veel bestuurders onbekend, en er werden dan ook veel vragen gesteld. Ook waren de bestuurders onder de indruk van de vele wet- en regelgeving waar de visserij mee te maken heeft: Natura 2000, Windenergie, de Brexit, maar ook de invloed van NGO’s op het imago van de sector. Hoewel de inhoud anders is, was er veel herkenning in de manier waarop bestuurders in de visserij worstelen met deze dossiers. Wat dat betreft zijn er veel kansen om als 2 verschillende voedselproducenten samen op te trekken richting politiek, NGO’s en de maatschappij.

Afdelingen leren van elkaar

De dag was de start van een serie bijeenkomsten met 7 afdelingen uit Regio Noord, met als doel om van elkaar en van een (externe) spreker te leren. “Veel afdelingen worstelen met dezelfde vragen, heb ik gemerkt in mijn gesprekken met verschillende bestuurders. Tegelijkertijd hebben sommige afdelingen hele goede werkwijzen ontwikkeld waar anderen van kunnen leren”, aldus Sarah Verroen – relatiebeheerder regio Noord. “We nodigen ook graag een spreker vanuit een andere sector uit, om te zien hoe organisaties buiten de landbouw met bepaalde thema’s omgaan”. Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben de afdelingen geïnventariseerd wat de thema’s zijn die zij graag verder willen bespreken. Ledenbetrokkenheid, besturen met plezier, communicatie en het betrekken van jongeren werden het meest genoemd. Er worden daarom 4 vervolgsessies gepland waarin de bestuurders deze thema’s gaan behandelen.