Jantien de Boer, journalist Leeuwarder Courant, landschapspijn

Interview Jantien de Boer: 'Het is te gemakkelijk om alleen naar boeren te wijzen'

Journaliste en columniste bij de Leeuwarder Courant Jantien de Boer schreef het pamflet Landschapspijn. Ze bezocht hiervoor boeren die kritiek hebben op haar artikelen.

Waarom koos u voor de term ‘landschapspijn’? Het draait toch om de afname van biodiversiteit? ‘Biodiversiteit is een woord waarbij ik tijdens de biologieles in slaap dommelde. Het is een te abstract begrip. Je hebt er geen gevoel bij.’ 

Had u zoveel reacties verwacht? ‘De nacht voordat ik het eerste artikel inleverde, werd ik wakker en dacht: ‘Ik heb een steen in de vijver gegooid, maar hij ligt op de bodem. Wie interesseert zich hier nu voor?’ Wil je een debat aanzwengelen, dan moet je de vinger op de zere plek leggen. Er kwamen veel reacties. Mensen reageerden instemmend of boos. Opvallend is dat partijen onmiddellijk naar anderen wezen.’ 

U wijst toch ook met de vinger naar de boer? ‘Het is te gemakkelijk om alleen naar de boeren te wijzen. Maar ik kan mij wel voorstellen dat ze mij als boos beest zien. ‘Daar heb je haar weer en wij krijgen de schuld.’ ‘Iedereen krijgt een veeg uit de pan. Het gaat om een systeemprobleem, een maatschappelijk probleem, waar niet alleen boeren, maar ook banken, politiek, burgers en consumenten een rol in spelen. Dat je dan eerste instantie naar boeren kijkt, als eigenaren van het land, is logisch. Maar biologen zeiden tegen mij: ‘Wat heb jij eraan gedaan, Jantien?’ ‘Ook de politiek en het onderwijs moeten meer doen. Als je een gruttoreddingsplan maakt, betekent dat ook dat je boeren hierin ondersteunt.’ 

U wilt bruggen bouwen, maar u betitelt boerderijen als ‘moderne steenpuisten’. Polariseert u niet te veel? ‘In het pamflet schrijf ik scherp, het is geen brochure. Niet alle boerderijen zijn steenpuisten, maar als ik door het landschap rijd, zie ik kneiters van stallen. Daar heeft de methode van Nije Pleats niet gewerkt. ‘ U sprak op een bijeenkomst van de NMV. 

Hoe hebt u dat ervaren? ‘Ik vond het best eng. Als ik dit soort dingen opschrijf, moet ik ook de ballen hebben om voor een groep boeren te staan. Ik wil daar niet voor weglopen.’ 

Hebt u een oplossing? ‘Die heb ik niet. Dat zou erg aanmatigend zijn. Ik ben niet de hoge priester van de landschapspijn. Wel hoop ik dat burgers met landschapspijn niet alleen leuk naar koeien kijken tijdens de koeiendans, maar ook hun portemonnee trekken bij het zuivelschap.’ 

Foto: Jantien de Boer, schrijfster van het pamflet Landschapspijn: Ik kan mij wel voorstellen dat boeren mij als boos beest zien. ‘Daar heb je haar weer en wij krijgen de schuld.’

Bron: Nieuwe Oogst