landschapspijn, friesland, water op land

Ogen niet sluiten voor verandering

‘De agrarische sector moet zijn ogen niet sluiten voor hetveranderende landschap, maar sa-men met keten, consument en poli-tiek zoeken naar oplossingen. Datis niet makkelijk’, zegt akkerbouwster Tineke de Vries uit Hallum.

De Vries waarschuwt in haar weblog ‘Voorbij de landschapspijn’ dat met verdere polarisatie geen gruttokuiken meer opgroeit. ‘Het punt is gemaakt. We moeten verder. Maar het is een utopie dat we overal het landschap kunnen redden.’
De onderneemster reageert hiermee op het boekje Landschapspijn van journaliste en columniste Jantien de Boer van de Leeuwarder Courant dat onlangs uitkwam. De Boer bezocht agrarische bedrijven, waaronder dat van De Vries, nadat haar artikelen veel stof deden opwaaien. Boeren voelden zich aangevallen. De Boer wees met het vingertje naar de agrarische sector en typeerde de agrarische bedrijven onder andere als ‘moderne steenpuisten’. De nuance was ver te zoeken, stelden zij. 


Overdreven 
‘Het woord ‘landschapspijn’ is overdreven. Maar als je er over nadenkt en je kijkt om je heen, dan denk je: ‘Misschien heeft De Boer gelijk.’ Het landschap verandert. Dat kan niemand ontkennen’, stelt melkveehouder Sicco Hylkema uit Oudega. Hij kreeg ook bezoek van De Boer. ‘Boeren schrijven niet zo snel ingezonden brieven. Maar ik wil mijn boodschap wel kwijt.’ En die boodschap is dat de ‘knop bij veel collega’s om moet’. ‘Wanneer iedere boer een hoekje laat staan voor agrarisch natuurbeheer en hierin samenwerkt met zijn buurman, dan zijn wij al een heel eind in de goede richting.’ Hylkema erkent dat het boekje van De Boer verschijnt ‘in een rottijd voor melkveehouders’.’Veel collega’s wachten af. Ze moeten koeien wegdoen en zijn met heel andere dingen bezig. Ik ga graag de discussie met hen aan.’ Volgens voorzitter Wilco de Jong van het Kollektivenberied Fryslân hebben de artikelen de discussie over natuurinclusieve landbouw een boost gegeven. ‘Friesland mag met 1.300 boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen trots zijn. Maar wij zijn nog niet zichtbaar genoeg. Waar weidevogelgebieden eerder ook langs snelwegen lagen, liggen ze nu vooral achter boerderijen.’ 

Machteloos 
LTO Noord regio Noord praat deze week over een visie op landschapspijn, zegt voorzitter Trienke Elshof. ‘We willen graag de nuchterheid in de discussie brengen. De landbouw past in het landschap. Niet de landbouw verandert, maar de beeldvorming. Daar staan we soms machteloos tegenover. De goede landbouwpraktijk moet je niet om zeep helpen. Dan schiet je te ver door.’ Daarom is het zaak om een goede balans te vinden met oog voor economie, ecologie en politiek, stelt Elshof. ‘Dat is lastig, want de burger wil altijd meer, Enkele voorlopers heeft dat al de kop gekost. Ze steken hun nek uit, maar hebben geen vangnet als het niet goed gaat.’ Elshof denkt niet aan oplossingen, maar aan ‘een menu van mogelijkheden’, zoals het toegankelijker maken van het agrarisch natuurbeheer. Of lobbyen voor boeren die willen investeren in een proeftuin om met botanisch zaad te gaan werken. ‘De liefde voor de natuur is er. Alleen moet het wel haalbaar en betaalbaar zijn. Niemand draait graag zijn eigen nek om.’