inspiratiesessie

Afdelingsbestuurders LTO Noord inspireren elkaar

Het is heel goed om dingen met elkaar uit te wisselen als bestuurders van verschillende LTO Noord-afdelingen.’ Dat zegt Henk Mulder, secretaris van LTO Noord Heerenveen. Hij is enthousiast deelnemer aan de inspiratiesessies die het team Relatiebeheer van LTO Noord organiseert voor afdelingsbestuurders.

Alle afdelingen van LTO Noord ondersteuning op maat bieden. Dat is het doel van het team Relatiebeheer van LTO Noord. Geen enkele afdeling is hetzelfde, ieder heeft een eigen manier van werken en heeft daarin heel verschillende behoeften. Zo kunnen besturen een beroep doen op Relatiebeheer voor individuele begeleiding. Een nieuwe werkvorm die LTO Noord Relatiebeheer heeft ontwikkeld is de inspiratiesessie. ‘We zoeken afdelingen die vergelijkbaar zijn bij elkaar en vragen hen dan waar behoefte aan is’, zegt Sarah Verroen, relatiebeheerder van LTO Noord. ‘Het is dus echt vraaggestuurd. Wat is nu interessant om met elkaar uit te wisselen?’ Tot nu toe werden zowel in regio Noord als in regio Oost een aantal inspiratiesessies gehouden voor een groep waarin circa zeven afdelingen zijn vertegenwoordigd. De deelnemende afdelingsbesturen werden hiervoor door Relatiebeheer benaderd. ‘We zitten nu nog in de pilotfase’, vertelt Verroen. ‘We willen kijken of we in de toekomst de inspiratiesessies breed uit kunnen rollen, voor alle afdelingen, ook in regio West. De reacties zijn positief, dus willen we graag door met deze nieuwe werkvorm.’ Over de opzet van de sessies zegt Verroen: ‘We beginnen de sessie met een inspirerende inleider. In het tweede deel is het tijd voor interactie, om tot concrete acties te komen.’ 


Plezier houden
In de eerste inspiratiesessie was Maarten Drijver, voorzitter van VisNed, belangenorganisatie van de Nederlandse kottervissers, te gast. Voor de tweede sessie, die in april werd gehouden, was Bert Overbeek van de LTO Noord Academie gevraagd een inspirerende inleiding te geven over het onderwerp ‘Professionaliseren van het bestuur en plezier houden in je werk als bestuurslid’. ‘In sommige afdelingen duren de vergaderingen van het bestuur erg lang’, neemt Verroen als voorbeeld. ‘Als niet iedereen dit wil, hoe los je dit dan met elkaar op? Of hoe houdt je functioneringsgesprekken met de bestuurders? Daarover kunnen de bestuurders onderling uitwisselen.’ Henk Mulder is secretaris van LTO Noord Heerenveen. Namens zijn afdeling was hij op beide inspiratiesessies vertegenwoordigd. ‘Bert Overbeek ging in op hoe je elkaar kunt motiveren als bestuurders’, vertelt Mulder. ‘Waar haal je je energie vandaan? Hoe boek je successen en hoe vier je die? Daarna kregen we de kans om met elkaar uit te wisselen hoe je met plezier bestuurt.’ Afdeling Heerenveen gaat sinds twee jaar in december met een banketstaaf en een kerstkaart op bezoek bij al haar leden. ‘De nieuwjaarsbijeenkomst trok steeds minder mensen’, vertelt Mulder, die al zeven jaar bestuurslid is van LTO Noord Heerenveen. ‘We zijn er als bestuur best druk mee iedereen te bezoeken, maar we krijgen er zoveel positieve reacties op. Je hoort wat er speelt en je krijgt de kans om uit te leggen waar LTO Noord allemaal mee bezig is. Deze positieve ervaring hebben we gedeeld met de bestuurders van andere afdelingen.’