Eline Vedder in Brussel

Europarlement, maak beleid op basis van bewijs

Eline Vedder, melkveehouder en actief bestuurder en pleitbezorger voor de land- en tuinbouw, sprak vorige week op een evenement van Sense about Science voor leden van het Europees Parlement in Brussel. Ze deed een oproep beleid te maken op basis van bewijs en feiten.

Wat is Sense about Science? 
Dat is een niet-gouvermentele onafhankelijke organisatie die lobbyt bij beleidsmakers om beleid te maken op basis van bewijs en feiten. Sense about Science is op allerlei plekken actief. Op 21 juni organiseerde ze voor de eerste keer samen met zes Europarlementariërs het evenement Evidence Matters in Brussel voor leden van het Europees Parlement en geïnteresseerde burgers.’   

Wat voor evenement was dit?
Uit zestien landen waren zestien inwoners ingevlogen om een speech te houden over het belang van beleid maken op basis van bewijs in plaats van onderbuikgevoel. Ieder deed dit vanuit zijn eigen vak- of interessegebied. De organisatie was getipt door Europarlementariër Jan Huitema om mij te vragen een speech te houden vanuit de agrarische sector.’ 

Waarom zei u ‘ja’?
In gemeenten en provincies en ook in Den Haag zie je dat veel beleid wordt gemaakt op basis van de waan van de dag. Alsof wetenschap en onderzoek minder belangrijk worden, er minder toe doen. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. ‘Ik heb het gevoel dat de meerderheid van de bevolking goed gefundeerd beleid wil, maar daar geen lawaai over maakt. Ik heb nu de kans aangegrepen dit geluid naar voren te brengen.’ 

Welke boodschap had u voor de Europarlementariërs? 
Ik heb verteld dat agrariërs beslissingen nemen voor de lange termijn, dat ze een generatie vooruit denken. Boeren en tuinders hebben beleid nodig waar een goede fundering onder zit. Beleid voor de agrarische sector moet niet steeds wisselen als er een nieuwe regering, bestuur of college zit met een andere politieke kleur. ‘Een aantal Europarlementariërs heeft een reactie gegeven. Bijvoorbeeld dat het best ingewikkeld is om beleid te maken op basis van de wetenschap, als je te maken hebt met tegengestelde uitkomsten uit onderzoeken. ‘Ook was er een pittige discussie over het voorzorgsprincipe. Bij de discussie over gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld wordt dat principe streng toegepast. Terwijl niemand begint over de nadelige effecten van koffie.’ 

Met wie heeft u gesproken in Brussel?
Voorafgaand aan het evenement had ik een meeting met Europarlementariër Annie Schreijer, die net als Jan Huitema landbouw in de portefeuille heeft. Beiden heb ik uitgebreid gesproken. Het is mooi om te zien hoe betrokken deze Europarlementariërs zijn. ‘Vanuit Sense about Science is ons gevraagd wat onze indruk was, of de mensen uit het Europarlement veel contact zoeken met de burgers. Ik heb zeker het gevoel dat Huitema en Schreijer dat doen. Dat is volgens mij lang niet in alle EU-landen zo. Ik denk dat we er als Nederland wat dat betreft goed op staan.’ 

Bron: Nieuwe Oogst