Versterking op mijnbouwdossier

De afgelopen periode heeft Taeke Wahle al veel kunnen betekenen voor LTO Noord leden met betrekking tot het mijnbouwdossier. Samen met het Informatiecentrum werkt Taeke hard aan goede informatievoorziening. Echter de vragen liepen op, vooral richting de naderende deadline van 9 juli waarop de schademeldingen onder het oude schadeprotocol moeten worden afgehandeld. Mede daarom is besloten om vanaf deze week Taeke te laten ondersteunen door Martijn Spoolder.

Werkzaamheden
Martijn zal Taeke vanaf deze week tot in ieder geval medio augustus ondersteunen bij de werkzaamheden voortkomend uit de 10 thema’s zoals beschreven in de brochure mijnbouw en daarin in het bijzonder voor de uitvoering van het Programma Groninger schuren. Martijn zal deelnemen aan de overleggen van de Nije Heerd en het Agroteam en invulling geven aan de rol van stakeholder en aanjager vanuit LTO Noord. Daarmee gaat hij samen met Taeke de opgehaalde informatie tergkoppelen in de organisatie en strategieën bedenken en uitvoeren om het belang van de agrarische sector zoveel mogelijk te behartigen.

Informatievoorziening
Voor u als lid blijft het informatiecentrum het eerste aanspreekpunt voor uw vragen. Martijn zal helpen deze vragen te behandelen en leden te verbinden en te begeleiden naar de juiste mensen binnen CVW, NCG, TCMG en NAM.Waar nodig voorzien van informatie maar wel vanuit een objectieve benadering zonder in te gaan op individuele gevallen.

Vragen?
Snel antwoord op uw vraag rondom mijnbouwschade? Bekijk het dossier op onze website https://www.ltonoord.nl/mijnbouwschade daar staan veel gestelde vragen. Antwoord niet kunnen vinden? Neem dan contact met het LTO Noord Informatiecentrum, telefoonnummer 088-8886644 kies 2.