LTO bedingt extra uitwerktijd

LTO Noord heeft aandacht gevraagd voor tijdsproblemen die agrariërs ondervinden rondom het aanbod voor hun openstaande ‘oude’ schademeldingen van vóór 31 maart 2017 in relatie tot de uitvoering van het programma Groninger Schuren en Stallen (PGSS).

Deze tijdsproblemen maken het voor veel agrariërs onmogelijk om het aanbod binnen de reactietermijn van vier weken te accepteren.

LTO weet dat agrariërs externe financiering nodig hebben om met succes gebruik te kunnen maken van PGSS. Ook zijn vaak extra vergunningen nodig. Maar beide zaken – hypotheekverstrekking en vergunningverlening – laten zich moeilijk binnen vier weken afronden. Deze tijdsklem knelt des te meer in een periode waarin het druk is op het bedrijf.

LTO Noord is erin geslaagd om de volgende afspraken te maken:

1. De reactietermijn op het aanbod van NAM van vier weken blijft van toepassing echter, gaat – net als bij complexe zaken zoals stutten – daarna vergezeld van een procesafspraak. In deze procesafspraak kunnen agrariërs het aanbod in zetten in het kader van PGSS of het aanbod laten uitkeren in de vorm van een geldbedrag.

2. Na acceptatie van het aanbod hebben agrariërs zes maanden de tijd voor de uitwerking van een PGSS-oplossing. Lukt dit niet, dan zal NAM het schadebedrag volgens het aanbod voor schadeherstel (de spelregels van ‘oude’ schademeldingen) uitkeren. Het is belangrijk te vermelden dat dit in veel gevallen zal resulteren in een lager bedrag dan wanneer gebruik wordt gemaakt van PGSS.

3. Bij geen overeenstemming op het aanbod van de NAM volgens het aanbod van schadeherstel of een PGSS-oplossing kunnen agrariërs zich aanmelden bij de arbiter bodembeweging tot 1 september 2018. Informatie over dit proces staat in de aanbiedingsbrief: afhandeling ‘oude’ schademelding(en).

Welke keuze u als agrarische ondernemer ook maakt, u heeft vanaf nu een half jaar de ruimte om uw keuze te toetsen op haalbaarheid.

Alma den Hertog