Waterschap zoekt betere afstemming over droogte

De noordelijke waterschappen zijn met elkaar in gesprek over een betere afstemming rond droogtemaatregelen.

Dat deze zomer het ene waterschap wel een beregeningsverbod instelde en het andere niet, werkte ‘communicatief voor geen meter’ volgens dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân. ‘Iedereen heeft het probleem gevoeld.’ Dat gaf hij maandagavond aan in de commissievergadering over de evaluatie van de droogte. Het algemeen bestuur drong hier ook op aan. Zo was het lastig uit te leggen dat Wetterskip Fryslân deze zomer wel met een beregeningsverbod kwam, terwijl het buurwaterschap Noorderzijlvest dat niet deed.

Gekke situaties
‘In die grensgebieden van waterschappen leidden de afzonderlijke droogtemaatregelen tot gekke situaties. Het is een vreemd gevoel dat wij water doorvoeren naar het Noorderzijlvest, terwijl we dat water zelf niet mogen gebruiken’, liet Van Erkelens weten. In dit soort situaties is het ‘ieder voor zich en God voor ons allen’, stelde Van Erkelens. ‘We lurken allemaal aan het IJsselmeer en denken dat we een grote IJsselmeerfamilie zijn. Maar dat zijn we niet. In het werkgebied van waterschap Zuiderzeeland kon men blijven sproeien, maar Zuiderzeeland laat ook weinig water in uit het IJsselmeer.’ Dagelijks bestuurder Marian de Jager bestrijdt dat het Wetterskip in paniek een beregeningsverbod heeft ingesteld. Onder andere CDA had dat gevoel.

‘Op grond van signalen was er echt iets aan de hand in ons watersysteem. Er kon niet meer overal water komen. Dan moeten we ook zorgen dat er water is. Dat heeft ons tot het beregeningsverbod gebracht. En dat heeft zeker geholpen’, gaf De Jager aan.

Waar het Wetterskip echter eerst een verbod instelde voor het beregenen van het oppervlaktewater en grondwater, trok het vrij snel daarna het verbod op onttrekking van grondwater in. Volgens het waterschap kon het onvoldoende onderbouwen waarom het een beregeningsverbod uit putten instelde.

De droogtesituatie is een wake-up call voor het grondwater geweest, stelt De Jager nu. ‘We zijn erachter gekomen dat we ontzettend weinig weten van de grondwatersituatie. Daar moeten we met Vitens en de provincie nader onderzoek naar doen.’

Golfbaan
Ook de landelijke verdringingsreeks moet tegen het licht worden gehouden, vindt de dagelijks bestuurder. ‘Daarmee hebben we geworsteld. Het valt niet uit te leggen waarom een golfbaan wel mag worden beregend en grasland niet’, zei De Jager. Een van de andere zaken die uit de evaluatie naar voren komt is dat Wetterskip naar meer differentiatie toe wil bij het instellen van beregeningsverboden. Cees Pieter van Burgsteden die namens geborgd in het algemeen bestuur zit, is hier voorstander van. ‘We moeten onderzoeken of maatwerk mogelijk is zonder dat er een megaprotocollenboek komt.’

Bron: Nieuwe Oogst