Indrukwekkend met hoeveel passie bestuurders zich inzetten

Riëtte Wollerich is beleidsadviseur bij LTO Noord voor de regio Noord. Een week lang hield zij voor Nieuwe Oogst notities bij van haar werkzaamheden

Deze week staat in het teken van water en de overdracht van taken. Tot 1 november was ik relatiebeheerder van LTO Noord. Sinds die datum ben ik beleidsadviseur in regio Noord waar ik me focus op de belangenbehartiging in Groningen en de thema’s water en markt en maatschappij. Dat betekent veel leren en luisteren, maar ook het overdragen van mijn oude taken.
Thuis op het akkerbouwbedrijf van mijn man en zijn broer staat deze week ook in het teken van water. Beregenen in november terwijl het vriest, een heel ongewoon beeld.

Maandag
8.00 uur Teamoverleg in Drachten. Team Noord is gedurende de week overal in de noordelijke provincies te vinden. We bespreken de werkweek en wie hulp nodig heeft of kan bieden.
13.30 uur Met regiobestuurders Tineke de Vries en Henk Smit en collega Roel Visser, van wie ik het dossier water overneem, spreken we door wat er speelt op het thema water. De droogte van de afgelopen zomer komt voorbij, maar ook de verkiezingen voor de waterschappen, die worden gehouden op 20 maart 2019, zijn onderwerp van gesprek.
20.00 uur Met Karin Heeling, mijn opvolger in het Team Relatiebeheer, rijd ik naar het Hoge Noorden. We bezoeken de eerste gezamenlijke bestuursvergadering van de nieuw te vormen afdeling Het Hogeland. Per 1 januari 2019 fuseren de voormalige afdelingen Bedum/Ten Boer, Winsum De Marne en Het Hogeland.
Mooi om te zien hoe ook hier weer een groep mensen bereid is zich samen in te zetten voor de belangenbehartiging van de agrarische sector. Er worden afspraken gemaakt hoe ze als nieuw bestuur van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de leden in het gebied. Het is elke keer weer indrukwekkend om te zien met hoeveel passie alle bestuurders van LTO Noord zich inzetten.

Dinsdag
9.00 uur Overleg over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het doel van DAW is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. De DAW-coördinatoren uit de drie noordelijke provincies komen bij elkaar om te delen hoe ze hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.
11.00 uur De rest van de dag werk ik in Zwolle, waar ik een groot deel van mijn tijd besteed aan het inlezen op verschillende dossiers en het voorbereiden van bijeenkomsten later in de week. Ik vertrek op tijd naar huis. Het is druk vanwege het beregenen van de tulpen, wat we door de aanhoudende droogte helaas nog steeds moeten doen. Daarom haal ik deze week rond 17.30 uur de kinderen op van de opvang.

Woensdag
Mijn vrije dag. Toch besteed ik nog wat tijd aan het wegwerken van mails en het plegen van telefoontjes. Belangenbehartiging houdt zich niet aan kantoortijden, heb ik in deze eerste paar weken in mijn nieuwe functie al gemerkt.

Donderdag
8.00 uur Een keer in de twee weken zit team Noord in Zwolle bij elkaar met collega’s van relatiebeheer, Projecten LTO Noord en communicatie om af te stemmen voor welke opgaven we staan in de regio Noord en hoe we elkaar daarin kunnen helpen en versterken. Ook de regioteams van West en Oost vergaderen die dag, zodat er ruimte is om af te stemmen met collega’s uit andere teams.
20.00 uur Provinciaal overleg (PO) Groningen in Zuidbroek. Het is voor mij niet de eerste keer dat ik bij dit overleg zit. Als relatiebeheerder sloot ik ook regelmatig aan. Tijdens het PO overleggen de afdelingsvoorzitters eens in de twee maanden over zaken die spelen in Groningen, de regio Noord en landelijk. Om goed vorm te kunnen geven aan belangenbehartiging, is het belangrijk dat je weet wat er speelt en dat je deelt wat er speelt.

Vrijdag
9.30 uur Overleg van de Gemeentelijke Overleg Commissie (GOC) Veendam. Samen met leden en bestuurders gaan we in gesprek met de wethouder en ambtenaren over het gemeentelijk beleid dat de agrarische sector raakt. Het geeft de sector de kans van gedachten te wisselen over actuele thema’s. Daarnaast wordt er gesproken over toekomstig beleid. Zo houden we een vinger aan de pols over bijvoorbeeld het bestemmingsplan buitengebied.
12.30 uur De rest van de dag gebruik ik om zaken die deze week voorbij zijn gekomen te ordenen, onderwerpen die zijn blijven liggen af te werken en me voor te bereiden op volgende week. Zo ben ik onder andere bezig met het bestemmingplan buitengebied van gemeente De Marne. Hierover gaan de afdelingsvoorzitter en ik volgende week in gesprek met ambtenaren van de gemeente.

Conclusie na deze week: het werk van adviseur bij LTO Noord is uitdagend, mooi en afwisselend en er is nog veel te leren.


Bron: Nieuwe Oogst