Enquête klimaatverandering

LTO Noord wil graag weten waar leden staan op het gebied van klimaat.

Zoals al duidelijk werd op de LTO Noord Ledendag in Drachten is het klimaatprobleem een van de grootste maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. LTO Noord wil graag weten waar leden staan op het gebied van klimaat. Welke maatregelen om uitstoot van broeikasgassen op het bedrijf te verminderen zijn haalbaar en wat is er nodig bij het implementeren van deze maatregelen? Om hierachter te komen, is een enquête opgesteld.

Het onderzoek is onderdeel van mijn stageopdracht bij LTO Noord. Mijn naam is Diederik Stiksma en ik ben derdejaars Bestuurskunde/Overheidsmanagement student. Sinds september 2018 loop ik stage bij LTO Noord. Zelf woon ik op een boerderij, dus vandaar mijn interesse in de agrarische wereld.

Bij deze wil ik dan ook aan de leden van LTO Noord met een boerenbedrijf vragen of ze de tijd willen nemen om deze enquête in te vullen.

De deelname aan deze enquête is anoniem en uw antwoorden zullen alleen worden gebruikt voor dit onderzoek, schooldoeleinden en eventueel andere projecten van  LTO Noord.

Klik HIER om de enquête te openen.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!