ZOB Noord-Nederland

ZOB Noord: ‘Alle tijd voor uw persoonlijke verhaal’

Ze zijn er voor boeren en tuinders met een hulpvraag, maar in Noord-Nederland is Zorg om Boer en Tuinder nog relatief onbekend. Wat Claudia Hooiveld, Bertus Stormink en Jouk Dunnink betreft komt daar snel verandering in. ‘We willen zichtbaar zijn in de vier noordelijke provincies, zodat boeren en tuinders in een moeilijke situatie ons weten te vinden’, zegt Hooiveld.

Een organisatie die ertoe doet, die een luisterend oor en praktische hulp biedt aan een agrarisch ondernemer en zijn gezin die het water aan de lippen staat, die worstelt met een situatie in de familie of voor een moeilijke keuze staat. Dat is Zorg om Boer en Tuinder (ZOB), actief in heel Nederland met circa vijftig vrijwilligers. Eind vorig jaar vierde de organisatie haar dertigjarig bestaan.

Onder druk
In Noord-Nederland is de organisatie vijftien jaar jaar geleden begonnen. ‘In onze regio zitten veel melkveehouders die jarenlang een redelijk stabiele melkprijs kenden door de quotering’, vertelt Jouk Dunnink. ‘In het oosten en zuiden van het land zitten meer bedrijven met intensieve veehouderij, die met sterk wisselende prijzen te maken hebben, wat druk kan leggen op gezin en bedrijf. In deze regio’s startte ZOB, maar nu zien we dat ook in de melkveehouderij boerengezinnen onder druk staan. Wilt u daarover praten, uw hart luchten, dan is ZOB er voor u.’
Claudia Hooiveld vult aan: ‘Wij zijn er voor boeren en tuinders in nood en werken aan onze bekendheid. We zoeken de vakbladen en kranten op voor een artikel en gaan langs bij bedrijven in de agribusiness om erfbetreders te informeren over ons werk. Ook stonden we onlangs op de beurs in Hardenberg, waar we veel mensen hebben gesproken.’

Vrijwilligers
Dunnink, Hooiveld en Bertus Stormink zijn vrijwilligers bij ZOB Noord. Dunnink is voormalig varkenshouder in Koekange.
‘Wat let je om te stoppen met je bedrijf?’ Die vraag van een vrijwilliger van ZOB) zette Dunnink drie jaar geleden aan het denken over de toekomst van zijn varkensbedrijf in Koekange. Tot dan toe was hij al 33 jaar met hart en ziel varkenshouder, maar in 2015 kon hij de mest van zijn varkens niet meer kwijt.
Dunnink riep de hulp in van ZOB voor een gesprek over hoe verder. ‘Twee vrijwilligers hielden mij een spiegel voor en stelden de goede vragen. Ze namen de eerste zorgen weg en toen het besluit om te stoppen onherroepelijk werd en de varkens weggingen, was er nog regelmatig contact. ZOB is onafhankelijk, de vrijwilligers hebben er geen belang bij of ik nu wel of niet zou stoppen met het bedrijf. Ik ben met hun hulp tot een goede beslissing gekomen. Zij waren een goed klankbord voor mij. Nu wil ik als vrijwilliger bij ZOB andere boeren en tuinders helpen.’

Hulpvrager
Hooiveld is agrocoach in Emmeloord. Hiernaast coördineert ze de hulpvragen van boeren en tuinders die binnenkomen uit Noord-Nederland bij ZOB. ‘Als ik word gebeld, dan ben ik er voor de hulpvrager’, vertelt Hooiveld.
‘Wij staan als ZOB naast u, we nemen de tijd en zoeken met u en uw gezin naar een passende oplossing. Aan de telefoon merk je al een stukje ontlading, als iemand zijn verhaal heeft verteld, de stap heeft genomen om te bellen. Soms blijft het bij een telefoongesprek of we maken een afspraak voor een gesprek aan de keukentafel, waar we altijd met twee vrijwilligers naartoe gaan. Je luistert allebei goed, stelt vragen en vult elkaar aan.’
Bertus Stormink uit Marknesse werkte 17 jaar in het landbouwonderwijs en was 22 jaar bedrijfsadviseur bij een agrarisch accountantskantoor. Na zijn pensionering werd hem gevraagd of hij tot het netwerk van de ZOB wilde toetreden. ‘In de afgelopen 4 jaar ben ik bij 24 situaties direct of indirect betrokken geweest’, vertelt Stormink.

Goed luisteren
‘Het is belangrijk om goed te luisteren, om de vraag van eenieder boven tafel te krijgen. Soms zitten man en vrouw niet op één lijn. Wil de man maar dóór met het bedrijf, wil niet echt weten hoe het gaat, terwijl zijn vrouw allang weet dat dit financieel niet meer kan. Als de bedrijfsvoering niet meer genoeg opbrengt en het huishoudgeld het bedrijf in moet, is er wel wat aan de hand.’
Stormink moest bij ZOB zijn rol als adviseur ‘afwerpen’. ‘Je bent bij ZOB geen adviseur in de pure zin van adviseur, je bent een klankbord voor de ondernemer. Als adviseur maak je een adviesrapport op met daarin het advies ‘U kunt dat het beste doen.’ Nu geef je geen advies, maar bied je een luisterend oor en praktische hulp’, legt hij uit.
‘Als een ondernemer geen goed contact meer heeft met zijn boekhouder of bank, proberen wij dat contact weer te leggen. Ook in een gesprek met de accountant proberen wij te helpen de goede vraag te stellen, als mensen zich onzeker voelen.’
Over het bieden van een luisterend oor zegt Hooiveld: ‘Dat geldt twee keer. Je luistert naar de hulpvrager en je luistert mee in gesprekken met bijvoorbeeld de accountant. ‘Hebben wij het goed begrepen dat...?’ Die vraag kun je dan stellen om te bereiken dat iedereen het over hetzelfde heeft en elkaar goed begrijpt.’

Advocaat
Het zijn niet altijd zware of ingewikkelde trajecten waar ZOB bij betrokken is. Soms gaat het om hulp bij het opstellen van een brief naar de verpachter of is er een probleem waarbij de hulpvrager een advocaat nodig heeft. ‘Dan zoek ik in mijn netwerk naar een advocaat’, aldus Stormink.
Ook komt het voor dat de bank ZOB voordraagt. Zo werd Stormink gevraagd morele ondersteuning te geven aan een boer die onder bijzonder beheer van de bank viel. ‘Hoe eerder we bij situaties betrokken zijn, hoe makkelijker het proces kan gaan om uit de problemen te komen’, zegt hij. ‘Wacht niet te lang met hulp vragen, is wat ik boeren mee zou willen geven.’
‘Het is niet zo dat als wij een vraag krijgen, deze dan snel op kunnen lossen’, legt Hooiveld uit. ‘Zo werkt het niet. Maar in het hele proces rondom een hulpvraag staan we naast de ondernemer en het gezin. En als er keuzes gemaakt moeten worden, dan maakt de ondernemer met zijn of haar partner die zelf. Daar is onze begeleiding op gericht.’

Claudia Hooiveld, regiocoördinator ZOB Noord is bereikbaar via (06) 12132894 en noord@zorgomboerentuinder.nl.
www.zorgomboerentuinder.nl

Bron: Nieuwe Oogst