Hoe kijken leden aan tegen klimaatverandering?

Derdejaars student Bestuurskunde en Overheidsmanagement Diederik Stiksma (20) duikt tijdens zijn stage bij LTO Noord regio Noord in de klimaatverandering. Via enquêtes bevraagt hij zowel bestuurders als leden hierover. ‘Deze enquêtes sluiten mooi aan bij de ledendag in regio Noord, die als thema ‘Klimaat als kans’ had.’

Hoe kom je aan deze stageopdracht?
‘Het idee komt van klimaatspecialist Auke Jan Veenstra van LTO Nederland. Hij heeft mij gevraagd om te onderzoeken hoeveel kennis er is onder bestuurders bij LTO Noord regio Noord over het klimaatthema en aan welke kennis zij nog behoefte hebben.

‘Ik heb zelf voorgesteld om ook een enquête onder leden te houden. Hoe kijken leden aan tegen de klimaatverandering, welke maatregelen hebben ze zelf eventueel al getroffen en wat verwachten zij van LTO? Het sentiment onder boeren is nu vooral ‘ze moeten niet ons hebben, maar ze moeten de vliegtuigen aanpakken’. De enquête, die deze week is uitgegaan, moet duidelijk maken wat leden ervan vinden en wat ze nodig hebben om met klimaatverandering aan de slag te gaan.’

Wat ga je doen met de resultaten uit de enquêtes?
‘Die worden gebruikt voor het maken een informatieboekje voor bestuurders over het thema Klimaat. Het gaat om achtergrondinformatie en hoe leden tegen dit dossier aankijken. Zodat bestuurders hen goed kunnen informeren hierover.

‘Tijdens mijn studie zijn de veranderingsstrategieën van Ezerman behandeld. Die heeft hij opgesteld om te kijken of een werknemer klaar is om zich aan te passen aan verandering. Met de resultaten van de enquête vertaal ik deze theorie naar het boerenbedrijf om te kijken of boeren klaar zijn voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.’

Waarom kies je voor een stage bij LTO Noord?
‘Wij hebben thuis een schapenhouderij. Mijn vader is kritisch op LTO Noord. Zijn beeld is dat LTO er alleen is voor grote boeren. Als iemand zoiets zegt, ben ik benieuwd hoe de vork in de steel zit.

‘Daarnaast sprak ik een studiegenoot uit een hoger jaar, die ook bij LTO Noord stage heeft gelopen. Ik ben eerst gaan uitzoeken wat LTO allemaal precies doet en toen was ik er wel vrij snel uit daar ik hier stage wil lopen. Ik vind de agrarische sector heel interessant en de politiek leuk. Bij een belangenbehartigingsorganisatie als LTO vind je beide.’ 

 

Bron: Nieuwe Oogst