Biodiversiteit en veenweide lastige items bij landbouwdebat

Waar biodiversiteit woensdagavond in Westerbork een punt van discussie was onder Drentse politici, debatteerden hun Friese collega’s donderdagavond tijdens het LTO Noord-verkiezingsdebat in Joure vooral over het wel of niet verhogen van het waterpeil in de veenweide.

Grondgebruikers in Drenthe kunnen de komende vier jaar een toeslag verwachten van de provincie, als ze extra inspanningen verrichten om de biodiversiteit te verbeteren. Althans, dat zou je kunnen opmaken uit een spontane flitspeiling onder de dertien Statenkandidaten die woensdag deelnamen aan het verkiezingsdebat in Westerbork.
Geconfronteerd met een zaal vol boeren en tuinders een week voor de verkiezingen, bleek de keuze voor het merendeel niet zo moeilijk. Tien kandidaten stemden publiekelijk voor, twee waren principieel tegen en één kandidaat wist het zo snel nog niet.
De kandidaten spraken zich ook vrij eensgezind uit over de stelling om de biologische land- en tuinbouw in Drenthe tot norm te verheffen. Heel Drenthe biologisch is voor het merendeel van hen niet realistisch en onverstandig. ‘Het is klinkklare onzin. De overheid kan zoiets helemaal niet opleggen. Stappen in de richting van meer biologisch moeten vanuit de markt komen’, zei D66-kandidaat en boerin Bouchra Zouine.

Ook VVD-lijsttrekker Henk Brink was resoluut in zijn afwijzing: ‘Het zou de dood in de pot zijn voor de biologische landbouw. Het leidt tot ernstige marktverstoring.’
Tjisse Stelpstra van de Christen-Unie ziet liever dat het beleid zich richt op volhoudbare landbouw. Cees Bijl (PvdA) mikt op het in de benen houden van een groot landbouwareaal. ‘Dat geeft rust en ruimte op het platteland. Maar het moet wel duurzamer dan nu het geval is.’

Waterpeil veenweide
In Joure ging de discussie vooral over het wel of niet verhogen van het waterpeil in de veenweide. Het blijft een lastig item, ook in de verkiezingscampagne van Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân. Op de verkiezingsavond van LTO Noord en Agrarische Jongeren Fryslân werden harde uitspraken meteen gevolgd door nuancering.
Bij het thema veenweidegebied ging VVD-kandidaat Marten Dijkstra in debat met onder anderen Hetty Janssen van de PvdA. Volgens Dijkstra moet niet te snel worden besloten tot peilverhoging, maar moeten eerst de resultaten van verschillende gebiedsgerichte projecten worden afgewacht.
‘We hebben nog elf jaar de tijd tot 2030 en er komen oplossingen. We moeten het probleem in ieder geval niet oplossen met oude methoden, zoals onder water zetten’, stelde Dijkstra.

Lokale invulling
Janssen had haar bedenkingen bij de tijd die Dijkstra wil nemen, maar stelde ook dat peilverhoging wat haar betreft niet heilig is. ‘Het gaat om de vernatting van het veen om de oxidatie te stoppen en de CO2-uitstoot terug te brengen en om het behoud van biodiversiteit. De lokale invulling is daarbij belangrijk.’
Landbouwgedeputeerde en FNP-lijsttrekker Johannes Kramer verslikte zich bijna in de windmolens door te stellen dat molens tot 15 meter wel zijn toegestaan. Dat is niet het geval en wat de FNP betreft blijft dat zo. ‘Het landschap mag geen energiefabriek worden.’


Bron: Nieuwe Oogst